Laboratorierådgiver, Sykehuset i Vestfold

Tilbake til ledige stillinger

Laboratorierådgiver, Sykehuset i Vestfold

Varighet:
Fast
Sted:
Tønsberg
Søknadsfrist:
20.08.2024

Vi har ledig 100% fast stilling som laboratorierådgiver i Klinikk medisinsk diagnostikk (KMD), for eksterne og interne rekvirenter i Vestfold.

KMD søker etter bioingeniør til vårt team laboratorierådgivere!

I dag består teamet av to laboratorierådgivere hvor hovedfokuset er på det preanalytiske arbeidet inn mot primærhelsetjenesten. De er også bindeleddet mellom laboratoriene på SiVHF og eksterne rekvirenter. Det innebærer god kontakt med rekvirentene når det gjelder praktisk og faglig informasjon i forbindelse med prøvetaking, prøvetakingsutstyr samt sikre god prøveflyt fra rekvirent til prøven er klar for analysering og diagnostikk på SiVHF. Laboratorierådgiverne bistår også med faglig og teknisk bistand for elektronisk rekvirering av laboratorieprøver ute på legekontorene.

Vi ønsker nå å styrke teamet med ytterligere en bioingeniør hvor fokus også vil være mot interne rekvirenter i de kliniske avdelingene på SiVHF. Den nasjonale satsningen på overdiagnostikk medførte at KMD startet prosjektet "Ikke stikk meg uten grunn" i 2023. Nå overføres dette arbeidet til drift, og vil inngå som en viktig arbeidsoppgave i teamet for laboratorierådgiverne.

Alle laboratorierådgiverne må ha et nært samarbeid med alle laboratorieavdelingene og være delaktige i arbeidet med å optimalisere samhandling og økt tverrfaglig kompetanse i det preanalytiske arbeidet i klinikken. Laboratorierådgiverne er organisert i Klinikk medisinsk diagnostikk og administrativt underlagt klinikksjef.

Høres dette interessant ut? Da ser vi frem til å høre fra deg!

Kvalifikasjoner

 • Autorisert bioingeniør.
 • Relevant erfaring fra arbeid innen en eller flere laboratoriespesialiteter.
 • Beherske skandinavisk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.
 • Sertifikat klasse B.

Arbeidsoppgaver

 • Oppsøkende virksomhet , internt og eksternt.
 • Dialog mot avdelingene i klinikken og de kliniske avdelingene på SiVHF.
 • Blodprøvetaking som ledd i forbedringsarbeidet "Ikke stikk meg uten grunn".
 • Håndtere telefonhenvendelser.
 • Delta i ulike nettverk/møter i KMD.
 • Veilede og følge opp rekvirering IHR fra legekontor til laboratoriene.
 • Kunnskaps utvikling og kompetanseheving hos rekvirentene, utvikle faglige undervisningsopplegg i samarbeid med relevante fagpersoner fra laboratoriene.
 • Ansvar for kurs og besøk til KMD fra våre primærhelsetjenesten.
 • Tett samarbeid med Servicedivisjonens «Forsyningsavdelingen - Logistikkseksjon» for hentetjenesten og lager.
 • Delta i arbeidet med innkjøp og utsendelse av prøvetakingsutstyr.
 • Se ellers funksjonsbeskrivelse i EK.

Personlige egenskaper

 • Interesse for preanalytisk arbeid.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner hvor både evnen til å arbeide selvstendig, i team samt å være løsningsorientert, vil være viktige egenskaper.
 • IT-forståelse.
 • Serviceinnstilt.
 • Proaktiv og initiativrik. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Det gis opplæring i et travelt, hyggelig og akkreditert laboratoriemiljø.
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Kontaktinformasjon

Lene Aasheim Hoffstad, Klinikksjef, Telefon: 33343250

Søk på stillingen

Se annonse på webcruiter.no

Om arbeidsgiver

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold. SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte. I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Les mer om oss på www.siv.no