Kvalitetsrådgiver, vikariat

Tilbake til ledige stillinger

Kvalitetsrådgiver, vikariat

Varighet:
Vikariat
Sted:
Sykehuset Innlandet
Søknadsfrist:
18.05.2021

Kvalitetsrådgiver, vikariat

Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi, Sykehuset Innlandet HF

Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi har ledig vikariat i 1 år, med mulighet for forlengelse, i 100% stilling som kvalitetsrådgiver.

Kvalitetsrådgiver er organisert i stab til avdelingssjef, og rapporterer til avdelingssjef.

Avdelingen har 2 stillinger som kvalitetsrådgivere. Avdeling for medisinsk biokjemi har seksjoner ved alle sykehusene i SI og en må påregne noe reising mellom disse.

Arbeidsoppgaver

Kvalitetsrådgiver har ansvar for å registrere kvalitetsutviklingsbehov i avdelingen. En skal i samarbeid med avdelingssjef, lede kvalitetsarbeidet ved avdelingen med kontinuerlig utvikling av et effektivt og helhetlig kvalitetssystem som et overordnet mål. Kvalitetsrådgiver forventes å være orientert om de formelle krav som lover og forskrifter setter for virksomheten ved offentlige laboratorier, og sammen med kvalitetsleder og avdelingssjef påse at virksomheten drives i samsvar med disse.

Kvalifikasjoner

  • Søker skal være kvalifisert bioingeniør
  • Det er en fordel med formell kompetanse innen risikovurdering, metodevalidering og statistikk
  • Det er en fordel med erfaring fra arbeid med akkreditert kvalitetssystem
  • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Vi søker en selvstendig, løsningsorientert kvalitetsrådgiver, med god evne til å kommunisere på alle nivå.

Endringsevne vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Kvalitetsrådgiver vil arbeide i et kvalitetsteam hvor opplæring og felles utvikling vil være sentralt. Utviklingen for kvalitetsområdet ses i sammenheng med utviklingen i avdelingen som helhet.

Fast kontorsted kan tilpasses.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Mona Elin Steen, avdelingssjef, tlf. 004748130082

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Medisinsk service består av laboratoriespesialitetene medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi, blodbank (immunologi og transfusjonsmedisin) og patologi. Noklus er organisert i vår divisjon. Laboratoriefagene analyserer ca. 9,6 millioner analyser per år.