IKT Systemansvarlig medisinsk mikrobiologi, Helse Fonna

Tilbake til ledige stillinger

IKT Systemansvarlig medisinsk mikrobiologi, Helse Fonna

Varighet:
Fast
Sted:
Helse Fonna, Haugesund
Søknadsfrist:
08.12.2023

IKT Systemansvarlig medisinsk mikrobiologi

Medisinsk mikrobiologi, Helse Fonna HF

Medisinsk Mikrobiologi er en del av Avdeling for laboratoriemedisin ved klinikk for medisinske tjenester og beredskap i Helse Fonna. Laboratoriet vårt ligger i 4. etasje i den nye sydvest blokken, med flott utsikt over Smedasundet og havet i vest. Vi har tatt i bruk ny avansert teknologi med stor grad av automasjon og digitale løsninger, og er i stadig utvikling. Laboratoriet er bemannet på dagtid mandag til lørdag, hvor lørdags- og helligdagsvaktene fordeles mellom bioingeniører i vakt.

Medisinsk Mikrobiologi har nå ledig fast stilling i 100% som IKT systemansvarlig. Stillingen er en dagstilling, med kontorplass i et trivelig miljø sammen med andre IKT systemansvarlige i avdelingen.
Ved eventuell intern tilsetning kan det bli ledig annen stilling som fagingeniør eller fagansvarlig ingeniør i dagturnus. Angi i søknad om dette er av interesse for deg.

Arbeidsoppgåver

 • Bistå med overvåking, feilrettinger, utvikling og test knyttet til integrasjoner med tilhørende mellomvarer
 • Vedlikehold og kvalitetssikring av laboratoriets analysekataloger, rekvirentregistre og analysekodeverk.
 • Skal være ansvarlig for at det finnes nødvendige prosedyrer og opplæringsplaner innen eget fagområde
 • Fremme brukerene sine behov og krav relatert til IKT
 • Opplæring av kollegaer, nyansatte og studenter
 • Delta og bidra på kurs, internundervisning og fagmøter
 • Koordinere og drifte IKT verktøy og systemer i avdelingen
 • Rådgiver for avdelingsledelsen i IKT spørsmål
 • Være med i utviklingen av nye løsninger og programvare
 • Bindeledd mellom avdelingen og interne/eksterne IKT partnere
 • Samarbeidspartner med andre IKT-ressurser i avdelingen og regionalt
 • Sørge for månedlig kjøring av debitering.

Kvalifikasjonar

 • Bioingeniør med norsk autorisasjon er ønskelig. Annen relevant utdanning innen mikrobiologi vil også bli vurdert.
 • Kompetanse innen mikrobiologi vil bli vektlagt.
 • Kompetanse og erfaring innen IKT vil bli vektlagt.
 • Må beherske godt norsk både muntlig og skriftlig.

Personlege eigenskapar

 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du bidrar positivt til et faglig og godt arbeidsmiljø
 • Du har god faglig vurderingsevne, arbeider målrettet, strukturert og nøyaktig
 • Du er punktlig og pålitelig
 • Du arbeider godt både selvstendig og i team
 • Du er løsningsorientert og fleksibel
 • Du er ansvars- og kvalitetsbevisst
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overeinskomst
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Faglig og personlig utvikling

Mangfaldserklæring

Helse Fonna ønsker å speile mangfoldet i befolkningen i rekrutteringen. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det same gjelder hvis en har hatt lengre opphold fra arbeidslivet. Helse Fonna ønsker å legge til rette for inkluderende rekruttering.

Kontaktinformasjon

Rita Danielsen Tyse, Funksjonsleiar, Telefon: +47 53491094

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Helse Fonna har rundt 4000 medarbeidarar som jobbar for å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane. Vår oppgåve er å gi spesialiserte helsetenester til dei over 180 000 innbyggarane i Sunnhordland, Indre Hardanger og Nord-Rogaland.

Helse Fonna er eit lokalt helseføretak eigd av Helse Vest RHF. Vi har tre somatiske sjukehus i Haugesund, Stord og Odda, eit psykiatrisk sjukehus på Valen i Kvinnherad, fire distriktspsykiatriske senter (Stord, Karmøy, Haugesund og Folgefonn) og ti ambulansestasjonar.

For å bli betre kjend med oss, kan du sjå www.helse-fonna.no. Følg oss også gjerne på Facebook.