Førsteamanuensis i medisinsk laboratorieteknologi, NTNU Ålesund

Tilbake til ledige stillinger

Førsteamanuensis i medisinsk laboratorieteknologi, NTNU Ålesund

Varighet:
Fast
Sted:
Ålesund
Søknadsfrist:
30.08.2021

Førsteamanuensis i medisinsk laboratorieteknologi

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen

Institutt for biologiske fag Ålesund har ei ledig 100% stilling som førsteamanuensis i fagområdet medisinsk laboratorieteknologi. Stillingen er knytta til bioingeniør studieprogrammet. Vi søker deg som har oppdatert bioingeniørfaglig kompetanse innenfor fagområdet og samtidig høy motivasjon for å bidra til å utdanne dyktige bioingeniører.

Stillingen inngår i et team innen bioingeniørutdanningens fagområde medisinsk biokjemi, immunologi, Immunhematologi og transfusjonsmedisin og yrkesetikk for bioingeniører.

Du rapporterer til instituttleder.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen inneholder forskning, undervisning og veiledning.
 • Den som ansettes vil primært få ansvar for undervining innenfor fagområdet medisinsk biokjemi, immunhematologi, transfusjonsmedisin.
 • Andre undervisningsoppgaver i fagfeltet kan også tildeles, avhengig av faglig bakgrunn (som for eksempel immunologi eller yrkesetikk for bioingeniører).
 • Veiledning av bachelor-, master- og doktorgradsstudenter.
 • Forskning innen laboratoriemedisin, Initiere forskningsprosjekter og lede søknadsprosesser.
 • Studieadministrative oppgaver knyttet til emner
 • Det er forventet at den ansatte vil delta i fagutvikling og i utviklingen av god undervisningskvalitet ved bioingeniørstudiet på bachelor og master nivå
 • Det forvenes at stillingsinnehaver sammen med andre ansatte ved bioingeniørutdanningen ivaretar det faglige ansvaret for å gjennomføre undervisningen i samsvar med gjeldende studieplan for programmet.

Den totale arbeidsplikten fordeles på forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen er variabel men over tid forventes det omlag 45% av stillingen vil være relatert til forskning, 45%undervisning og 10% til administrasjon

Kvalifikasjonskrav

Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet medisinsk laboratorieteknologi i henhold til krav gjengitt i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 • Doktorgrad innen relevant fagområde
 • Erfaring fra arbeid i medisinsk laboratorium, spesielt innen medisinsk biokjemi og/eller transfusjonsmedisin.
 • Evne til å initiere og lede forsknings- og undervisningsarbeid, samt veiledning på. ulike nivå (Bachelor, Master, PhD).
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne både på norsk og engelsk. Undervisning på bachelornivå gjennomføres primært på norsk

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kunnskap og praktisk erfaring fra metodeutvikling, analytisk kvalitetsovervåking og metodevalidering.
 • Autorisasjon som bioingeniør eller inngående kjennskap til profesjonen og bioingeniørfaglig profesjonsutøvelse
 • Erfaring med undervisningsledelse vil tillegges vekt

Personlige egenskaper

Vi søker deg som 

 • jobber selvstendig og tar ansvar
 • er initiativrik og har gode samarbeidsevner
 • er en god motivator med gode formidlingsevner, liker å veilede studenter og kan lede undervisnings- og forskningsarbeid. 
 • har stor interesse for faglig utvikling av bioingeniørprofesjonen og er opptatt av undervisningskvalitet og spesielt koblingen mellom forskning og undervisning.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • Ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår

I stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) i Statens lønnsregulativ vil du lønnes pr år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Kontaktinformasjon

 • Instituttleder Tove Havnegjerde tove.havngjerde@ntnu.no, tlf. 70161317/95082053.
 • Studieprogramleder for Bachelor i bioingeniørfag Bente Alm,  bente.alm@ntnu.no, tlf. 70161457. 

Les hele stillingsutlysningen på jobbnorge.no

Søk på stillingen