Fagansvarlig bioingeniør hematologi og koagulasjon, Sykehuset i Vestfold

Tilbake til ledige stillinger

Fagansvarlig bioingeniør hematologi og koagulasjon, Sykehuset i Vestfold

Varighet:
Fast
Sted:
Sykehuset i Vestfold
Søknadsfrist:
18.08.2024

Fagansvarlig bioingeniør hematologi og koagulasjon - 100% fast

Medisinsk biokjemi, Sykehuset i Vestfold HF

Sentrallaboratoriet søker etter en engasjert bioingeniør med kunnskap og interesse for hematologi og koagulasjon til stillingen som fagansvarlig bioingeniør!

Fagansvarlig har ansvar for den daglige driften av faggruppen i tett samarbeid med fagbioingeniører. Seksjonen har i dag hematologi- og koagulasjonsinstrumenter tilknyttet laboratorieautomasjon. Instrumentparken består av fire Sysmex XN, utstryksenhet, digitalt mikroskop DI-60, Starrsed RS, to StaR Max og en STA Satellite. Fagansvarlig og fagbioingeniører har kompetanse innen morfologi og vurdering av blodutstryk. Avdelingen har eget opplæringsprogram og samarbeider tett med laboratoriets leger og sykehusets hematologer innen dette fagområdet.

Stillingen innebærer ansvar for prosedyrer, opplæring og kompetanseoppfølging av nyansatte, studenter og 32 vaktgående bioingeniører som rullerer innom faggruppen. Fagansvarlig har arbeidstid hverdager fra kl. 07.30 til 15.00.

Sentrallaboratoriet består av tre seksjoner; Medisinsk biokjemi, Blodbank og Laboratoriet Sør (Larvik og Sandefjord). Medisinsk biokjemi har 59 årsverk fordelt på 70 medarbeidere . Seksjonen består av seks faggrupper: Preanalyse, Biokjemi og immunkjemi, Hematologi og koagulasjon, Protein og Allergi/Kromatografi. Seksjonen har døgnkontinuerlig drift med bioingeniører i turnus med vakt hver fjerde helg.

Tiltredelse etter avtale. Nåværende fagansvarlig skal over i ny stilling på Sentrallaboratoriet 1/3-2025. Det er ønskelig med noe overlapp.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar for den daglige driften av faggruppe Hematologi og koagulasjon
 • Delta i det daglige arbeidet på faggruppen
 • Ansvar for instrumenter og utstyr i Tønsberg og Larvik
 • Være drivkraft for oppfølging og utvikling av fagområdet
 • Kvalitetsovervåking
 • Ansvar for oversikt over og bestilling av varer og annet forbruksmateriell på faggruppa
 • Oppfølging av kompetanse hos ansatte
 • Opplæring av nyansatte og studenter
 • Blodprøvetaking

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som bioingeniør
 • Bred erfaring og kompetanse innen fagområdene hematologi og koagulasjon
 • Forståelse og interesse for IKT-systemer/mellomvare
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper

 • Det er viktig at du er strukturert, effektiv og har god faglig forståelse
 • Fleksibilitet og god arbeidskapasitet
 • Evne til å kommunisere godt med medarbeidere og pasienter
 • Samarbeidsevner og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Kontaktinformasjon

Mona Maagerø, Seksjonsleder, Telefon: +4733343090

Søk på stillingen via webcruiter.no

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.