Fagansvarleg ingeniør, mikrobiologi / prøvehandtering

Tilbake til ledige stillinger

Fagansvarleg ingeniør, mikrobiologi / prøvehandtering

Helse Fonna logo
Varighet:
Vikariat
Sted:
Helse Fonna, Odda
Søknadsfrist:
01.05.2018

Fagansvarleg ingeniør, mikrobiologi / prøvehandtering

Fagansvarleg ingeniør Mikrobiologi / prøvehandtering - Laboratoriet Odda - Helse Fonna

I Helse Fonna er vi meir enn 3000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre. Helse Fonna dekker 19 kommunar med rundt 180 000 innbyggjarar. Vi har sjukehus i Odda, Stord, Haugesund og Valen, fire DPS og ti ambulansestasjonar. For å bli betre kjend med oss, kan du sjå www.helse-fonna.no. Følg oss også gjerne på Facebook.

Vi har ledig vikariat som fagansvarleg ingeniør med ansvar for mikrobiologi/ prøvehandtering ved laboratoriet ved Odda sjukehus, seksjon for laboratoriemedisin. Det kan bli ledig vikariat i ingeniørstilling, søkjarar må opplyse om dette kan vera av interesse.

Arbeidsoppgåver

 • Bestiling av forbruksvarer og reagens
 • Mottakskontroll på utstyr og varer
 • Utprøving / verifisering av metodar og utstyr.
 • Delta i laboratoriet si ordinære drift og vaktturnus
 • Opplæring av nytilsette og ferievikarar, revidering av opplæringsplanar
 • Drift og vedlikehald av MTU, samt dokumentasjon av dette.
 • Utarbeiding av prosedyrar for MTU og sjekklister for å sikra god dagleg drift på seksjonen.
 • Vedlikehold av prosedyrar for reagenshandtering og oppbevaring.
 • Kvalitetssikring
 • Innkjøring, rapportering og oppfølging av interne og eksterne kvalitetskontrollar etter til ei kvar tid gjeldande prosedyrar
 • Vedlikehald av prosedyrar for kontrollkjøring og kalibreringsrutinar.
 • Utarbeiding og revidering av prosedyrar på fagseksjonen og Seksjon for Laboratoriemedisin.
 • Deltaking i beslutningsprosessar i forhold til innkjøp av nytt utstyr.
 • Holde funksjonsleder orientert om problem og forhold innanfor fag, drift og kvalitet.
 • Innkjøp for alle forbruksvarer, reagens og kontrollmateriale til MTU
 • Saksbehandle tiltak som Funksjonsleiar tildeler i Synergi.
 • Rutinearbeid innan laboratoriets mikrobiologiske og transfusjonsmedisinske verksemd.

Kvalifikasjonar

 • Bioingeniør med norsk autorisasjon
 • Må kunne norsk skriftleg og munnleg
 • Erfaring frå arbeide med biokjemisk laboratorium vil bli vektlagt
 • Erfaring frå fagansvar er ønskeleg, men ikkje eit krav.

Utdanningsretning

 • Bioingeniørfag

Utdanningsnivå

 • Høgskule / universitet, diplom- / bachelorgrad

Personlege eigenskapar

 • Motivasjon og interesse for fagområdet
 • Sjølvstendig, ansvarbevisst, fleksibel og serviceinnstilt
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø
 • Gode evner til samarbeid
 • Stor arbeidskapasitet.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Konkurransedyktig pensjonsordning
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)

Kontaktinfo:

Randi Djønne, funksjonsleiar, (+47) 53 65 11 23

randi.djonne@helse-fonna.no

Søknadsfrist: 1. mai 2018

Annonse på webcruiter.no

Søk på stillinga

Bioingeniør i lederstilling? Din neste ansatte finner du ved å annonsere hos oss!

Over 90% av bioingeniørene leser Bioingeniøren. Vi presenterer stillingsannonser på papir, nettsiden og i sosiale medier. De beste kandidatene er kanskje ikke på aktiv jobbjakt. Hos oss treffer du også denne gruppen.

Se hva vi kan tilby!