Bioingeniører, fast og vikariat, Sykehuset Innlandet Lillehammer

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniører, fast og vikariat, Sykehuset Innlandet Lillehammer

Varighet:
Fast, vikariat
Sted:
Lillehammer
Søknadsfrist:
31.05.2024

Bioingeniører, fast og vikariat

Blodbanken, Lillehammer, Sykehuset Innlandet HF

Blodbanken Lillehammer søker etter bioingeniører;

1 fast stilling 100%

1 vikariat inntil 100%

Begge stillingene er planlagt å inngå i tredelt vaktturnus med fagområdene immunhematologi, tapping og komponentfremstilling.

Blodbanken Lillehammer er organisert som en av seks seksjoner i Avdeling for Blodbank og medisinsk biokjemi. Seksjonen er kompetanseblodbank innen immunhematologi i Sykehuset Innlandet. Siden 2016 har blodbanken Lillehammer hatt ansvar for felles komponentfremstilling av blod og ansvar for distribusjon av komponenter til de andre sykehusene. Seksjonen har også fagområdet immunologi, men dette fagområdet dekkes ikke av vaktlaget ved tilsetting nå.

Kopi av relevant utdanning og attester skal legges ved søknaden i Webcruiter.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil i korte trekk være:

 • immunhematologisk vakt
 • tapping av givere (fullblodtapping, plasmaferese og trombaferese)
 • komponentfremstilling

Vaktordningen innebærer vaktbemanning 24/7 og på kveld, natt og i helg/høytid er det alenevakt.

Seksjonen er lokalisert sammen med seksjon for medisinsk biokjemi og det er etablert samarbeid med denne seksjonen vedrørende blodprøvetaking. Vaktgående bioingeniør utfører også enkelte hurtigtester for Avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig at du som søker jobb hos oss har erfaring med blodbankarbeid. Har du ikke slik erfaring, vil vi gi deg full opplæring. Vi søker etter medarbeidere som har lyst til å lære mer i fagfeltet eller har interesse for å lære det. Vi oppfordrer også nyutdannede bioingeniører til å søke på stillingen hos oss.

Arbeidet i blodbanken kan til tider oppleves stressende, du må være forberedt på hektiske dager.

Personlige egenskaper

Vi søker etter medarbeidere som

 • har norsk autorisasjon som bioingeniør
 • behersker norsk godt, skriftlig og muntlig
 • er lærevillig
 • evne til selvstendig arbeid
 • er serviceinnstilt
 • har evner til samarbeid og kommunikasjon

Samarbeid og kommunikasjon er nøkkelbegreper i arbeidet vårt. Vi har utstrakt kontakt med de kliniske avdelingene og de vaktgående bioingeniørene på de andre sykehusene.

Vi tilbyr

 • Lillehammer er en by med gode tilbud på kultur og friluftsliv gjennom hele året. Det er gode kommunikasjonsmuligheter nord- og sørover.
 • Sykehuset kan være behjelpelig med overgangsbolig.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Thorbjørg Aaraas Nordengen, Seksjonsleder, Telefon: 415 67 814

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet.

Divisjon Medisinsk service består av laboratoriespesialitetene medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi, blodbank (immunologi og transfusjonsmedisin) og patologi. Noklus er organisert i vår divisjon. Laboratoriefagene analyserer ca. 9,6 millioner analyser per år.