Bioingeniører, bioingeniørstudenter, Sykehuset i Vestfold

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniører, bioingeniørstudenter, Sykehuset i Vestfold

Varighet:
Fast og vikariat
Sted:
Tønsberg
Søknadsfrist:
06.02.2022

Bioingeniører/bioingeniørstudenter
Sentrallaboratoriet, Sykehuset i Vestfold HF

ER DU VÅR NYE BIOINGENIØR ELLER BIOINGENIØRSTUDENT?

Vi søker etter erfarne bioingeniører, nyutdannede bioingeniører og bioingeniørstudenter til både faste stillinger, vikariater, sommerferievikarier og helgevakter hver 4. helg (feks ved siden av studier). Sentrallaboratoriet er organisert i 3 seksjoner; Medisinsk biokjemi, Blodbank og Laboratoriet Sør. Det er separate turnuser på de ulike seksjonene. På medisinsk biokjemi er det drift 24/7, hvor de ansatte inngår i ordning med arbeid hver 4. helg. Som turnusarbeider jobber man i tillegg 1 kveldsvakt pr uke. Ikke alle har nattevakter i turnusen. Blodbanken har også drift 24/7, og der jobber alle turnusarbeiderne 3-delte vakter. Lab.Sør drifter man-fre på dagtid. Sentrallaboratoriet har totalt 97 årsverk og analyserer ca. 4,9 millioner analyser pr år.

Vi ønsker oss flere kollegaer, og kan tilby en avdeling med godt arbeidsmiljø, moderne laboratorieautomasjon, fokus på høy kvalitet (er akkreditert etter ISO 15189), faglige utfordringer og godt medisinskteknisk utstyr.

Tiltredelser vil skje etter avtaler. Det er ønskelig med oppstart av ferievikarer så tidlig som mulig i juni. Ferievikarer vil ha arbeidstid fra 07.30-15.00.

Søknader vil bli vurdert fortløpende.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinsk biokjemi: For ferievikarer vil hovedoppgaver være blodprøvetaking både i poliklinikk og sykehusets sengeposter, samt enkelte preanalytiske oppgaver. Enkelte helgevakter kan bli aktuelt. For de som ansettes i lengre vikariater eller fast stilling, vil det bli aktuelt å inngå i avdelingens turnusordning med vakt hver 4. helg. Man vil da i tillegg til blodprøvetaking, arbeide med analyse innenfor fagområdene klinisk kjemi, immunkjemi, hematologi, koagulasjon, blodgass og urin.
 • Blodbank: For ferievikarer vil arbeidet bestå i fremstilling av blodkomponenter og blodprøvetaking. Ved evt lengre vikariat eller fast stilling vil det også innebære andre oppgaver som tapping av blodgivere og immunhematologi, samt inngå i avdelingens 3-delte vaktturnus.
 • Lab.Sør: Arbeidsoppgaver vil være blodprøvetaking og prøvefordeling, og arbeidssted for sommervikar vil være i Larvik. Ved evt lengre vikariat eller fast stilling vil det innebære andre oppgaver som tapping av blodgivere, enkel immunhematologi, og noe analysering innen fagområdene hematologi, koagulasjon, klinisk kjemi og urin.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Autorisasjon som bioingeniør eller bioingeniørstudent
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.
 • Strukturert, lærevillig, ansvarsbevisst og nøyaktig.
 • Evne til å kommunisere godt med pasienter og medarbeidere.
 • Ønske og vilje til aktivt å bidra til et godt arbeidsmiljø for alle ansatte.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Ønskelig med førekort klasse B (Gjelder Lab.Sør)

Hva må du ha med i søknaden

 • Spesifiser om du ønsker fast stilling, vikariat (til sept-2023), sommerferievikariat og/eller helgevakt også etter sommerferien.
 • Hvilken seksjon du helst ønsker å jobbe på (med.biokjemi/blodbank/Lab.Sør (Larvik)). Gi også beskjed om det ikke spiller noen rolle eller om det er seksjoner du IKKE ønsker å søke deg til.
 • Skriv noe om når du kan starte, og hvor lenge du kan jobbe (gjelder ferievikarer).
 • Legg ved karakterutskrift eller vitnemål fra bioingeniørstudiet, og evt attester fra tidligere jobber dersom du har dette.

Vi tilbyr

 • Mange gode kollegaer i et godt arbeidsmiljø og engasjerende laboratoriemiljø.
 • Som ansatt hos oss blir du en del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte oppgaver. Gode muligheter for faglig utvikling og erfaringsdannelse.

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Kontaktinformasjon

 • Mona Maagerø, seksjonsleder Medisinsk biokjemi, mobil 97532420
 • Gro Moen Skjøtt, spesialrådgiver Sentrallaboratoriet, mobil 99275355
 • Lilja Synnøve Høiback, seksjonsleder Blodbank, mobil 94162153
 • Ellen Abrahamsen Støtvig, seksjonsleder Lab.Sør, mobil 90605840
 • Marianne Vindal Ness, avdelingssjef, Sentrallaboratoriet, mobil 98823761

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.