Bioingeniør, Vestre Viken - Drammen

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør, Vestre Viken - Drammen

Varighet:
Fast, vikariat, 4 stillinger
Sted:
Drammen
Søknadsfrist:
14.04.2024

Bioingeniør

MBK-DS Seksjon Drammen, Vestre Viken

Vil du jobbe som Bioingeniør ved topp moderne sykehus i Drammen? Vi flytter inn i Nytt sykehus i Drammen i 2025. Det nye sykehuset har topp moderne lokaler og utstyr og vi trenger flere ansatte med på laget!

Vi har ledig faste stillinger og vikariater med mulighet for forlengelse og overgang til fast stilling for bioingeniør i turnus. En av stillingene er opprettet i forbindelse med arbeidet inn mot nytt sykehus, og det kan være aktuelt på sikt å bli flyttet til annen seksjon i avdelingen enn det opprinnelig ansettes i.

Vi ser etter deg som ønsker en variert arbeidsdag, liker blodprøvetaking og pasientkontakt, og variert analysearbeid innen flere fagområder. Hos oss kan du bidra med god arbeidsmoral, godt humør, effektivitet og faglig kompetanse. Du er arbeidsom, tar i et tak der det trengs, og du tar ansvar for å finne løsninger på problemer som oppstår. Du er engasjert, og ønsker å utvikle deg både faglig og personlig. Et godt arbeidsmiljø er viktig for både deg og oss, og du verdsetter å bidra aktivt til gode relasjoner og godt samarbeid med dine kollegaer.
Arbeidsoppgaver og arbeidstid kan endre seg over tid, og du må derfor være tilpasningsdyktig, villig til å påta deg nye oppgaver, og ha et ønske om å jobbe sammen med oss til det beste for pasientene våre.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Om oss:

Medisinsk biokjemi, Drammen sykehus, er en stor seksjon med ca. 80 ansatte. Vi har flere yrkesgrupper som jobber tett i team med oppgavedeling og kompetanseutveksling. Våre faggrupper er fordelt på preanalyse/prøvetakingspoliklinikk, hematologi/koagulasjon/flowcytometri, klinisk kjemi/immunoassay, allergi/protein, klinisk farmakologi og forskningsstøtte. Vi er akkreditert etter ISO 15189 Norsk akkreditering, med unntak av enkelte områder. Medisinsk biokjemi har hovedansvar for blodprøvetaking på sykehuset og tilknyttede eksterne lokasjoner. De fleste ansatte deltar i blodprøvetaking, der alle hjelper alle. Morgenrunden hos oss er derfor ganske kort, vanligvis 45 til 60 minutter på hverdager, og noe lengre på helg og helligdag. I dag holder vi til i et gammelt bygg, og har derfor ikke totalautomasjon. Dette kommer i nytt sykehus, der vi får både rørpost, felles prøvemottak, mye nytt utstyr og moderne analysehall med metodefellesskap med blodbank og mikrobiologi.

Bioingeniør i turnus rullerer mellom fagområdene innen medisinsk biokjemi, med mulighet for å fordype seg etter ønske og behov. Alle i turnus kan alle vaktoppgaver, noe som gjør driften smidig og samarbeidet godt. Det er lett å bytte vakter mellom ansatte, og å dekke opp ledige vakter ved behov. Bioingeniør og helsesekretær jobber begge i turnus, og samarbeider godt. Bioingeniører i turnus deltar i obligatorisk i ønsketurnus, og flere deltar i frivillig bakvaktsordning.

Vi er på god vei mot nytt sykehus og flytter til Brakerøya i løpet av høsten 2025. Hele sykehuset er derfor under endring. Vi har travle, men spennende arbeidsdager, og det jobbes mye med oppgaver relatert til nytt sykehus parallelt med full drift.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver kan være:

 • Blodprøvetaking av voksne og barn
 • Analysearbeid innen de fleste av våre fagområder
 • Alle vaktgående bioingeniører utfører oppgaver i felles prøvemottak, hematologi/koagulasjon og klinisk kjemi/immunoassay
 • Arbeid innen klinisk farmakologi og allergi/proteiner kan være aktuelt på sikt
 • Arbeid i tredelt turnus inkludert kveld, natt, helg og helligdag. Vi har for tiden ønsketurnus for bioingeniører
 • Du må være forberedt på omfattende opplæring både ved tiltredelse og i forbindelse med overgang til nytt sykehus.
 • Arbeidsoppgavene vil være dynamiske og det må påregnes endringer både innen arbeidsoppgaver og arbeidsflyt.

Kvalifikasjoner

 • Gyldig norsk autorisasjon som bioingeniør og utdannelse på høgskole/universitetsnivå med bachelor i bioingeniørfag, er en forutsetning for stillingen
 • Du må beherske norsk svært godt, både muntlig og skriftlig.
 • Erfaring innen medisinsk biokjemi er en fordel, men ingen forutsetning. Nyutdannede oppfordres til å søke.
 • Du kan jobbe tredelt turnus, med dag, kveld og natt alle dager.

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Er nøyaktig, ansvarsbevisst og opptatt av god kvalitet, men samtidig effektiv og kan holde et høyt tempo
 • Kan kommunisere godt med pasienter og kollegaer
 • Har høy faglig forståelse og interesse
 • Er lærevillig og tar ansvar for egen læring og kompetanse
 • Tar ansvar for arbeidsoppgavene og kan prioritere
 • Tar imot tilbakemeldinger og bidrar til forbedring
 • Er komfortabel med endringer
 • Samarbeider godt med andre, og kan jobbe både selvstendig og i team

Vi tilbyr

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling
 • Godt opplæringsprogram under veiledning av faglig dyktige kollegaer
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger
 • Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035

Kontaktinformasjon

Line Bugge Klem Steffarud, Seksjonsleder, Telefon: +47 32 80 37 31, Telefon: 97697301, E-post: line.steffarud@vestreviken.no

webcruiter.no/ Søk på stillingen

Vestre Viken helseforetak er et Norge i miniatyr. Vi leverer spesialisthelsetjenester til 500.000 mennesker i 22 kommuner. Vi dekker store byområder, men også steder der det er langt mellom postkassene. Dette utfordrer oss til å tenke helsetjenester på nye måter. Helsetilbudet skal være like godt uavhengig av hvor du bor.

Vi har satt oss et mål om å bli skikkelig gode på brukerstyrt tjenesteutvikling. Det betyr at vi er opptatt av å ta innbyggere med i arbeidet for å utvikle vår felles helsetjeneste - fordi vi tror at gode løsninger starter med å forstå behovene. Kontinuerlig forbedring er en del av vår kultur, og vi tror på å knytte sammen fagfolk og kompetanse på tvers av sykehus for å skape utvikling. Vestre Viken er nysgjerrige på hvordan teknologi kan bidra til mer effektiv og trygg pasientbehandling. Derfor har vi opprettet et virtuelt sykehus, slik at pasienter kan få behandling der de er.

I 2025 åpner vi det nye sykehuset i Drammen som blir ett av landets største og mest moderne. Vestre Viken skaper fremtidens helsetjeneste - hver dag.

Velkommen som søker!