Bioingeniør, Sykehuset Innlandet Gjøvik

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør, Sykehuset Innlandet Gjøvik

Varighet:
Fast, vikariat
Sted:
Sykehuset Innlandet Gjøvik
Søknadsfrist:
10.03.2024

Bioingeniør

Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi, Gjøvik, Sykehuset Innlandet HF

Ser du etter en jobb med stor variasjon innen flere fagfelt og et godt arbeidsmiljø? På Gjøvik kan vi tilby deg dette, i tillegg til stabilt vær, Mjøsutsikt, slalåmbakke og utebasseng midt i sentrum. Byen har et rikt musikk - og idrettsliv, og det er kort vei til stranda, åsen, fjellet, Gardermoen (1 t 20 min), Oslo (1 t og 50 min), Hafjell og Kvitfjell. NTNU er også lokalisert til byen.

Seksjon for blodbank og medisinsk biokjemi Gjøvik har 36 stillinger. Det er separate turnuser på blodbank og medisinsk biokjemi, begge med døgnbemanning.
Følgende fagområder dekkes av seksjonen: Immunhematologi, tapping av blodgivere, preanalyse, kjemi, blodgass, hematologi, koagulasjon/spesialkoagulasjon og urinanalyser.

Stillingen krever at man må jobbe selvstendig i tredelt turnus, dag, kveld, natt og helger.

Vi har ledig følgende stillinger:

 • 100% fast fra 1. april, ev med tiltredelse så raskt som mulig etter dette.
 • 100% svangerskapsvikariat fra juni 2024 til 1. september 2025
 • I tillegg har vi tre vikariater i ulike stillingsprosenter av varierende lengde.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju fortløpende. Hvis det blir flere ledige stillinger innen søknadsfristen, kan det ansettes fra søkermassen som foreligger.

Arbeidsoppgaver

Som vaktgående bioingeniør hos oss vil du i det daglige rullere mellom tre fagspesifikke enheter innen fagfeltet medisinsk biokjemi; preanalyse, kjemi og hematologi og koagulasjon. Oppgavene på blodbanken vil innebære rullering mellom immunhematologi hvor det utføres typing, screening og identifisering, og tapping av blodgivere og ivaretakelse av disse.

Vår seksjon utfører ulike hurtigtester, som PCR for SARS - Cov - 2 og malaria, gramfarging av f.eks. positive blodkulturer, og preparerer BAL - væsker. Vi samarbeider tett med hematologene og har bl.a CellaVision, digital cellemorfologi. Vi har mikroskopirom hvor våre bioingeniører etter hvert kommer til å ta over mer ansvar for mikroskopering av uriner. Medisinsk biokjemi analyserer også i tillegg blodgass, og Gjøvik har ansvar for spesialkoagulasjon for hele Sykehuset Innlandet. Blodbanken utfører trombocyttafereser og plasmaafereser.

Laboratoriepersonell er en del av de akutte teamene på sykehusene; traume, hjerneslag mm.

Det er arbeidshelg hver 3. helg, i tredelt turnus med 35,5 timers arbeidsuke.

Vår instrumentpark består bl.a. av følgende: Alinity CI, Alinity HQ, Alinity HS, CellDyn Sapphire, ACL TOP, ABL 800 Flex (med. biokjemi) og Ortho Vision, Trima og Aurora (blodbank)
Erfaring med disse eller liknende instrumenter kan være en fordel, men vi ønsker oss også nyutdannede bioingeniører.

I 2021 startet Høgskolen i Innlandet opp med bioingeniørutdanning. Våre seksjoner har ansvar for å veilede studenter i praksis.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert bioingeniør
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Være god til å jobbe selvstendig og i team
 • Være ansvarsbevisst og nøyaktig
 • Serviceinnstilt og fleksibel
 • Vilje og evne til å bidra til et godt samarbeid og arbeidsmiljø med klinikken og innad i avdelingen
 • Kunne jobbe selvstendig i tredelt turnus
 • Dele kunnskap med andre
 • Må håndtere utfordringer i en hektisk arbeidshverdag

Vi tilbyr

 • For bioingeniører som får fast stilling kan vi tilby overgangsbolig på inntil 4 måneder.
 • På vår avdeling får du god kompetanse innen flere fagområder.
 • Spesielt i vaktsituasjoner jobber man tett med andre yrkesgrupper.
 • Lønns – og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Gode pensjonsordninger gjennom KLP

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova §25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp søkerlista. Søkeren vil i tilfellet bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Heidi Mossevik, Seksjonsleder, Telefon: 412 75 845

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet.

Divisjon Medisinsk service består av laboratoriespesialitetene medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi, blodbank (immunologi og transfusjonsmedisin) og patologi. Noklus er organisert i vår divisjon. Laboratoriefagene analyserer ca. 9,6 millioner analyser per år.