Bioingeniør, Nyrefysiologisk laboratorium, Rikshospitalet

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør, Nyrefysiologisk laboratorium, Rikshospitalet

Varighet:
Vikariat til 30.06.25
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
23.07.2024

Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet er nasjonalt senter for organtransplantasjon. Generell forskningsbiobank for organtransplantasjon (Tx-biobanken) ble startet i 2019 for systematisk innhenting og lagring av biobankmateriale relatert til organtransplantasjoner. Biologisk materiale samles inn fra både donor og resipient av et organ. Samtykkene lagres i en elektronisk database og styringsverktøyet eBiobank brukes for å holde oversikt over det biologiske materialet.

Det er nå ledig vikariat som Bioingeniør fra 16.09.2024 - 30.06.2025 med mulighet for forlengelse ved Nyrefysiologisk laboratorium, Seksjon for nyremedisin - Rikshospitalet.

Nyrefysiologisk laboratorium er en del av behandlingsteamet som omfatter nyre-, pankreas- og øycelle transplanterte pasienter og har som oppgave å lede oppbyggingen av Tx-biobanken for alle organer. Den kliniske oppfølgingen av organtransplanterte omfatter grundige undersøkelse av alle pasienter under oppholdet ved Rikshospitalet og deretter årlige oppfølgingsbesøk etter transplantasjonen. Det samles en rekke opplysninger og ulike typer biologiske prøver og utføres ulike fysiologiske undersøkelser ved disse kontrollene. Det gjennomføres også mange forskningsprosjekter på denne pasientpopulasjonen til enhver tid. På Nyrefysiologisk laboratorium arbeider det 1 bioingeniør og 3 studiesykepleiere. Som bioingeniør vil hovedoppgaven være drift av TX-biobanken.

Stillingen omfatter hovedsakelig prøvetaking, prøvehåndtering, en del pre analytisk prøveopparbeidelse men ikke analyser av prøvene. Det kan også bli aktuelt å delta i noen av laboratoriets andre oppgaver, inkludert forskningsprosjekt. Det vil også være kontakt med henvisende instanser og samarbeid med det medisinske og kirurgiske miljøene på OUS-Rikshospitalet.

Stillingsbeskrivelse kan endres underveis.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift av TX-biobanken
 • Prøvetaking
 • Sentrifugering
 • Blodprøve-fordeling og lagring
 • Innsetting/ uttak av prøver i biobanken
 • Innkjøp og fakturahåndtering

Arbeidsoppgaver er ikke utfyllende og vil kunne endres i takt med avdelingens behov

Kvalifikasjoner

 • Bioingeniør
 • Prøvetaking, inkludert vha. venflon
 • Erfaring med drift av biobanker er en fordel

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å arbeide strukturert, nøyaktig og selvstendig
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter
 • Er fleksibel og samarbeidsvillig
 • Er endrings-dyktig da OUS og avdelingen/ klinikken er i endring
 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag

Kontaktinformasjon

Kristian Heldal, Seksjonsleder, Telefon: +47 23071246

Søk på stillingen

Se annonsen på webcruiter.no

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling. Oslo universitetssykehus med våre 25 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.