Bioingeniør med spesialansvar, Diakonhjemmet sykehus

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør med spesialansvar, Diakonhjemmet sykehus

Varighet:
Fast
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
06.10.2019

Bioingeniør med spesialansvar (assisterende kvalitetsrådgiver)
Avd. for medisinsk biokjemi, Diakonhjemmet Sykehus

Ved Avdeling for medisinsk biokjemi er det ledig stilling som assisterende kvalitetsrådgiver. Stillingen inngår i avdelingens daglige drift med tredelt turnus. Tiltredelse snarest mulig.

Avdeling for medisinsk biokjemi har 34 ansatte, de fleste bioingeniører. Vi utfører ca. 1,6 millioner analyser per år. Avdelingen er organisert i fem seksjoner, med hver sin fagansvarlige bioingeniør som faglig leder. Seksjonene har inntil to bioingeniører med spesialansvar som er med i seksjonenes fagteam. Bioingeniør med spesialansvar er stedfortreder for fagansvarlig bioingeniør. Assisterende kvalitetsrådgiver skal jobbe i team med avdelingens kvalitetsrådgiver og være dennes stedfortreder.

Vi legger stor vekt på faglig utvikling og har et arbeidsmiljø som er inkluderende med engasjerte medarbeidere. Bioingeniør i tredelt turnus får opplæring i alle avdelingens fagområder. Avdelingen er akkreditert etter NS-EN ISO 15189.

Ansvar og oppgaver

 • Være kvalitetsrådgivers stedfortreder
 • Bidra til at kvalitetskrav oppfylles i henhold til lover, forskrifter og standarder
 • Delta i planleggingen av interne revisjoner og være med i avdelingens revisjonsteam
 • Bistå i avviksbehandling og forbedringsarbeid
 • Delta i avdelingens daglige drift, inkludert tredelt turnus

Krav til utdannelse

 • Autorisert bioingeniør
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig er en forutsetning

For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.

Følgende kvalifikasjoner/egenskaper blir vektlagt

 • Erfaring fra kvalitetsarbeid i akkreditert virksomhet
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner
 • Tåle høyt arbeidstempo
 • Være glad i pasientkontakt

Vi forutsetter at alle søkere har grunnleggende datakunnskaper.

Innholdet i cv’en må dokumenteres med vitnemål og attester i WebCruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.

Kontaktinformasjon

Avdelingssjef Gro Jensen, mobil 95 72 02 65

Ass.avdelingssjef Bente Anita Grande Karlsen, 99 03 14 37

Les annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 135 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi.
Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse.
Se www.diakonhjemmetsykehus.no.