Bioingeniør, Lovisenberg

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør, Lovisenberg

Varighet:
Fast
Sted:
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS, Oslo
Søknadsfrist:
09.06.2023

Er du en strukturert og engasjert bioingeniør med stor forskningsinteresse?

Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 180.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og har spesielt fokus på storbyproblematikk.

Ved Unger-Vetlesens Institutt har vi nå ledig 100 prosent fast stilling for bioingienør.

Instituttet har i øyeblikket 4 PhD stipendiater, 2 post-doc stillinger og 1 professorkompetent seniorforsker og avdelingsleder. I tillegg er det tilknyttet 1 ass. avdelingsleder, 1 forskningssykepleier og 2 bioingeniører.

Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende og trivelig, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Vi har individuelt tilpasset opplæringsprogram for nyansatte.

Vi søker en forskningsinteressert bioingeniør som skal være en aktiv deltager i vårt forskningsmiljø.

Er du faglig engasjert, har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø, ser vi deg gjerne som søker.

Arbeidsoppgaver:

 • Rutineanalyser:
 • Kalprotektin i feces (manuell ELISA – teknikk)
  • Urea pusteprøver (massespektrometri)
  • Kortkjedede fettsyrer i feces (SCFA) i forskningsprosjekter
 • Blodprøvetaking inkl. etterarbeid, biobanking og sending av prøver ifm. forskningsprosjekter
 • Metodeutvikling ved behov i forskningsprosjekter

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som bioingeniør
 • Ansvarsbevisst og nøyaktig med evne til å jobbe selvstendig
 • Nysgjerrig og interessert i forskning
 • Løsningsorientert, innovativ og ha interesse for metodeutvikling
 • Gode kommunikasjons- samarbeidsevner. (Samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer)
 • Erfaring med blodprøveprøvetaking og etterarbeid av prøver er ønskelig
 • Erfaring med manuell pipettering og teknikker er en fordel
 • Gode datakunnskaper og erfaring med kliniske studier er ønskelig
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig, og gode engelskkunnskaper
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En jobb i et engasjert og hyggelig forskningsmiljø som samarbeider med andre bioingeniører,
  studiesykepleiere og kliniske forskere.
 • Gode muligheter for faglig utvikling og oppdatering: konferansedeltakelser og fagseminarer
 • Fleksibilitet
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger
 • Det er ikke vaktbelastning knyttet til den utlyste stillingen

Kontaktpersoner

Ana R. Urzua, mob: 934 67 692

Jørgen Valeur, mob: 909 35 831

Les mer / søk på stillingen

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 200.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi, samt særskilte funksjoner som Lovisenberg lindring og livshjelp og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no.

På Lovisenberg verdsetter vi mangfold og inkludering. Som sykehus for Oslos sentrumsbydeler møter vi mangfoldet i befolkningen hver dag. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til samarbeid og forståelse. Vi håper du vil bli en av oss!