Bioingeniør, Diakonhjemmet sykehus

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør, Diakonhjemmet sykehus

Varighet:
Fast, vikariat
Sted:
Diakonhjemmet sykehus, Oslo
Søknadsfrist:
25.02.2024

Bioingeniør

Medisinsk biokjemi, Diakonhjemmet Sykehus

Ved Avdeling for medisinsk biokjemi på Diakonhjemmet Sykehus er det ledige stillinger som bioingeniør, både fast og vikariat. Vikariatets varighet er til 31.03.25 med mulighet for forlengelse. Stillingene inngår i avdelingens tredelte vaktturnus etter endt opplæring. Bioingeniørstudenter som får autorisasjon til sommeren oppfordres også til å søke. Oppstartsdato etter avtale.

Avdeling for medisinsk biokjemi har en moderne analysepark med automasjonslinje. Avdelingen har 35 ansatte og utfører ca. 1,7 millioner analyser per år. Avdelingen er organisert i fem seksjoner, med hver sin fagansvarlige bioingeniør som faglig leder. Avdeling for medisinsk biokjemi er akkreditert i henhold til ISO/EN 15189. Vi legger stor vekt på kvalitetssikring gjennom grundig opplæring av nyansatte, rullering av arbeidsoppgaver og vedlikehold av kompetanse. Vi legger til rette for videreutdanning og har fokus på fagutvikling for alle ansatte. Vi har en god turnus og et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Blodprøvetaking og preanalytisk arbeid.
 • Analysearbeid innen klinisk kjemi/immunkjemi, hematologi og koagulasjon.
 • Urinanalyse og urinmikroskopering.
 • Utleveringsenhet for blodprodukter.
 • Mulighet for opplæring i beskrivelse av blodutstryk og elektroforese.
 • Opplæring av nyansatte og veiledning av bioingeniørstudenter.

Følgende kvalifikasjoner/egenskaper blir vektlagt

 • Autorisert bioingeniør
 • Erfaring fra arbeid innen medisinsk biokjemi er en fordel
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig er en forutsetning

Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke
uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Personlige egenskaper

 • Tar ansvar for egne arbeidsoppgaver og jobber selvstendig og strukturert.
 • Gode samarbeidsevner, fleksibel, initiativtakende, imøtekommende og serviceinnstilt.
 • Tåler høyt arbeidstempo og er løsningsorientert.
 • Trives med pasientkontakt og har høy faglig interesse.
 • Personlig egnethet vektlegges ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Opplæring i alle seksjonene på avdelingen
 • Varierte arbeidsoppgaver med et høyt faglig nivå
 • Et organisert opplæringsprogram innenfor et akkreditert opplæringssystem.
 • Muligheter for videreutdanning.
 • Vi har fokus på sosiale arrangement for et trivelig arbeidsmiljø.
 • For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.
 • Det gis kr 25. 000,- i tillegg for spesialistgodkjenning og kr 41.200,- i tillegg for mastergrad.
 • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.
Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og servicetilbud. På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober, kantine og treningssenter.
Vi tar godt vare på pasientene og hverandre. Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.

Tiltredelse: Etter avtale

Kontaktinformasjon

May-Britt Solem, Avdelingsleder, Telefon: 93 82 67 87

Lise Kristensen, Enhetsleder, Telefon: 97 54 32 03

Søk på stillingen på webcruiter.no

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 145 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. Se www.diakonhjemmetsykehus.no.