Bioingeniør Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi, Gjøvik, Sykehuset Innlandet HF

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi, Gjøvik, Sykehuset Innlandet HF

Varighet:
Fast, 2 stillinger, samt vikariater
Sted:
Gjøvik
Søknadsfrist:
29.07.2024

Ønsker du en jobb med stor variasjon innen flere fagfelt i et passe stort sykehus? Eksterne søkere som er autoriserte bioingeniører og som flytter til Gjøvik, kan få dekket husleie i overgangsbolig inntil 4 måneder. I tillegg til et supert arbeidsmiljø kan vi tilby stabilt vær, Mjøs-utsikt, slalåmbakke og utebasseng midt i sentrum. Byen har et rikt musikk- og idrettsliv, og det er kort vei til stranda, åsen, fjellet, Gardermoen (1 t 20 min), Oslo (1 t og 50 min), Hafjell og Kvitfjell. NTNU er også lokalisert til byen.

Seksjon for blodbank og medisinsk biokjemi Gjøvik har 36 stillinger. Det er separate turnuser på blodbank og medisinsk biokjemi, begge med døgnbemanning.
Følgende fagområder dekkes av seksjonen: Immunhematologi, tapping av blodgivere, preanalyse, kjemi, blodgass, hematologi, koagulasjon/spesialkoagulasjon og urinanalyser.

Stillingen krever at man må jobbe selvstendig i tredelt turnus, dag, kveld, natt og helger.

 

Vi har ledig følgende stillinger:
To 100% faste stillinger med tiltredelse så fort som mulig, eller etter avtale.
Vi har også ledig vikariater med store muligheter for fast ansettelse etter hvert.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju fortløpende.
Hvis det blir flere ledige stillinger innen søknadsfristen, kan det ansettes fra søkermassen som foreligger.

Kopi av relevant utdanning og attester skal legges ved søknaden i Webcruiter.

Arbeidsoppgaver

Som vaktgående bioingeniør hos oss vil du i det daglige rullere mellom tre fagspesifikke enheter innen fagfeltet medisinsk biokjemi; preanalyse, kjemi og hematologi og koagulasjon. Oppgavene på blodbanken vil innebære rullering mellom immunhematologi hvor det utføres typing, screening og identifisering, og tapping og intervju av blodgivere og ivaretakelse av disse.
Vår seksjon utfører ulike hurtigtester, som PCR for SARS-Cov-2 og malaria, gramfarging av f.eks. positive blodkulturer, og preparerer BAL-væsker. Vi samarbeider tett med hematologene og har bl.a CellaVision og digital cellemorfologi. Vi har mikroskopirom hvor våre bioingeniører etter hvert kommer til å ta over mer ansvar for mikroskopering av uriner. Medisinsk biokjemi analyserer i tillegg blodgass, og Gjøvik har ansvar for spesialkoagulasjon for hele Sykehuset Innlandet. Blodbanken utfører trombocyttafereser og plasmaafereser.
Laboratoriepersonell er en del av de akutte teamene på sykehusene; traume, hjerneslag mm.
Det er arbeidshelg hver 3. helg, i tredelt turnus med 35,5 timers arbeidsuke.

Vår instrumentpark består bl.a. av følgende: Alinity CI, Alinity HQ, Alinity HS, CellDyn Sapphire, ACL TOP, ABL 800 Flex (med. biokjemi) og Ortho Vision, Trima og Aurora (blodbank)
Erfaring med disse eller liknende instrumenter kan være en fordel, men vi ønsker oss også nyutdannede bioingeniører.

I 2021 startet Høgskolen i Innlandet opp med bioingeniørutdanning. Våre seksjoner har ansvar for å veilede studenter i praksis.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert bioingeniør
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Være god til å jobbe selvstendig og i team
 • Være ansvarsbevisst og nøyaktig
 • Serviceinnstilt og fleksibel
 • Vilje og evne til å bidra til et godt samarbeid og arbeidsmiljø med klinikken og innad i avdelingen
 • Kunne jobbe selvstendig i tredelt turnus
 • Dele kunnskap med andre
 • Må håndtere utfordringer i en hektisk arbeidshverdag
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Eksterne søkere som er autoriserte bioingeniører og som flytter til Gjøvik, kan få dekket husleie i overgangsbolig inntil 4 måneder.
 • På vår avdeling får du god kompetanse innen flere fagområder.
 • Spesielt i vaktsituasjoner jobber man tett med andre yrkesgrupper.
 • Lønns – og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Gode pensjonsordninger gjennom KLP

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova §25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp søkerlista. Søkeren vil i tilfellet bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Heidi Mossevik, Seksjonsleder, Telefon: 41275845

Søk på stillingen

Se annonsen på webcruiter.no

Om arbeidsgiver

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet.

Divisjon Medisinsk service består av laboratoriespesialitetene medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi, blodbank (immunologi og transfusjonsmedisin) og patologi. Noklus er organisert i vår divisjon. Laboratoriefagene analyserer ca. 9,6 millioner analyser per år.