Ansvarlig rådgiver IKT, Sykehuset i Vestfold

Tilbake til ledige stillinger

Ansvarlig rådgiver IKT, Sykehuset i Vestfold

Varighet:
Fast
Sted:
Sykehuset i Vestfold
Søknadsfrist:
11.08.2024

Ansvarlig rådgiver IKT Mikrobiologisk avdeling

Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold HF

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som vil være være med å drifte og utvikle avdelingens IKT systemer som avdelingens ledende rådgiver i IKT-saker. Ansvarlig rådgiver IKT samarbeider tett med avdelingens øvrige IKT-ressurser/team som totalt består av 3 personer. Ansvarlig rådgiver IKT er faglig overordnet avdelingens IKT-ressurser, og rapporterer direkte til avdelingssjef.

Hvorfor jobbe ved Sykehuset i Vestfold HF?

Mikrobiologisk avdeling har et godt og inkluderende arbeidsmiljø med motiverte ansatte fra ulike yrkesgrupper som samarbeider godt sammen. Avdelingen har ansatte med høy faglig kompetanse, og mikrobiologi er et fag som er i kontinuerlig utvikling.

Mikrobiologisk avdeling betjener rekvirenter i og utenfor sykehus i Vestfold og Telemark og utfører årlig cirka 700.000 analyser. Avdelingen har totalt 58 årsverk, og har 2 seksjoner, "Bakteriologi" og "Infeksjonsserologi og molekylærdiagnostikk". Laboratoriene ved Sykehuset i Vestfold er akkreditert etter ISO 15189.

Avdelingen er godt utstyrt medisinskteknisk, og alle prosesser ved laboratoriet omfatter bruk av IKT. Avdelingens IKT ressurser/team har en sentral rolle i daglig drift, og er en viktig brikke i alle endringer og forbedringer.

Vi har nå ledig 100% fast stilling som avdelingens ansvarlige IKT rådgiver!

Vi ser frem til å høre fra deg!

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Arbeidsoppgaver

Ansvarlig rådgiver IKT har ansvar for den daglige drift av avdelingens fagsystem MLx med integrasjoner, og organiseringen av avdelingens IKT ressurser/team. Ansvarlig rådgiver IKT planlegger, leder og overvåker avdelingens virksomhet innen data- og informasjonsbehandling i samarbeid med avdelingsledelsen, og er avdelingsledelsens rådgiver i IKT-saker

Daglig drift av fagsystemer innebærer:

 • Lokal forvaltning av fagsystemet MLx, med oppdatering, oppgradering, testing, vedlikehold av programvare, mellomvare (MLxInstrument) og tilhørende utstyr. Det innbefatter også integrasjoner mot journalsystemer internt og eksternt, og mot medisinsk teknisk utstyr.
 • Iverksette tiltak ved problemer
 • Etablere back-up rutiner og oppfølging av brukerfeil

Andre oppgaver som IKT-ressursene har ansvar for:

 • Regninger til Helfo og institusjoner
 • Oppfølging av elektroniske bestillinger og svarrapportering
 • Bidra ved installering og endringer av analyseinstrumenter og mellomvarer
 • Bestilling og oppkobling av IKT-utstyr
 • Produksjonsstatistikk
 • Være pådriver til automatisering av manuelle rutiner og optimalisering av automatiske prosesser.

Ansvarlig rådgiver IKT er avdelingens kontaktperson overfor Sykehuspartner IKT, SiVs IKT- og e-helseavdeling og leverandører av IKT-systemer for mikrobiologi.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som bioingeniør er ønskelig
 • Ha erfaring og kjennskap til informasjonsteknologi og laboratorieinformasjonssystem (LIS)
 • Ønskelig med erfaring og forståelse for arbeid ved et mikrobiologisk laboratorium/ medisinsk laboratorium
 • Erfaring med prosjektarbeid og prosjektledelse er en fordel
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper, men også evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt
 • Ansvars- og kvalitetsbevisst
 • Trives med å organisere
 • Kunne engasjere medarbeidere
 • Har evne til å planlegge og prioritere arbeidsoppgaver
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • En spennende stilling med mulighet for å bidra til og påvirke utvikling av avdelingen
 • Gode kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Et fagmiljø med høy kompetanse
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Kontaktinformasjon

Anja Hannisdal, Avdelingssjef, Telefon: +4799357499, E-post: anja.hannisdal@siv.no

Søk på stillingen via webcruiter.no

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.