1/15: Biobanking

1/15: Biobanking

Publisert

Endret

Bioingenioren 1 2015.pdf (6 MB)

Innhold:

FAG i praksis: Biobanking av vev – en bioingeniøroppgave (s. 18 - 21)

FAG originalartikkel: RNA-kvalitet i vevsprøver (s. 22 - 27)

FAG intervju: Vil sette standard for kreftbiobanker (s. 17)

Tema arbeidsmiljø: Stor variasjon i bruk av verneutstyr (s. 14 - 15)

Aktuelt: Konkluderte for sterkt om oppvarming før prøvetaking (s. 6)

Aktuelt: Diagnostisk samarbeidspartner i Sykehuset Innlandet. (s. 8 - 10)

Aktuelt: Antikoagulasjonsbehandling - pasientene tar kontroll (s. 12 - 13)

Tett på: Arsalan Moghen - Blid og begeistret (s. 30 - 31)

Etikk: "Fikk du tatt prøven av den døende?" (s. 34)