Folkehelseinstituttet må si opp ansatte

Illustrasjon: iStock

Aktuelt

Folkehelseinstituttet må si opp ansatte

Publisert

Endret

Det blir konsekvensen hvis regjeringens budsjettforslag blir vedtatt, sier Folkehelseinstituttets (FHI) direktør Camilla Stoltenberg i et intervju med Dagens medisin.

FHI har hatt svært høy aktivitet og fått ekstrabevilgninger i forbindelse med pandemien. Men nå skal det kuttes 400 millioner kroner i 2023, og Stoltenberg mener kuttet blir så voldsomt at det får konsekvenser for hele virksomheten og for FHIs evne til å håndtere kriser de nærmeste to-tre årene.

Det hjelper heller ikke at energikostnadene til FHI er seksdoblet sammenlignet med 2020-nivå, fra 10 millioner kroner til anslagsvis 57 millioner i 2023. Strømkostnadene er blant annet knyttet til vaksinelager, biobank og laboratorier – kostnader man rett og slett ikke får gjort noe med.

Det er anslått at kuttforslaget vil fjerne 300 årsverk ved FHI.

Les mer hos Dagens medisin:

FHI vil miste 300 årsverk med regjeringens budsjettforslag

Stikkord:

Folkehelseinstituttet