Tone Kari Killie Bjerkan

Valg i BFI

Tone Kari Killie Bjerkan

Kandidat til verv som medlem av yrkesetisk råd.

Publisert

Endret

Alder: 37 år

Arbeidssted: Avdeling for laboratoriemedisin, Vestre Viken HF Kongsberg sykehus

Stillingstittel: Fagbioingeniør, verneombud

Jeg var så heldig å få delta på kongressen i Tromsø i mai, og fant det gledelig at en hel sesjon av dagene var satt av til etikk. Yrkesetisk råd har gjort en strålende jobb med å sette etikk på dagsorden, og jeg hadde sett det som et stort privilegium å få lov til å delta i dette arbeidet.

Vervet som verneombud har engasjert meg gjennom flere år, og har åpnet øynene mine for viktigheten av HMS i pasientsikkerhetsarbeidet. Ansatte som opplever jobben sin som meningsfull, samtidig som de har et godt psykososialt og fysisk arbeidsmiljø, vil lettere utføre arbeidsoppgavene på en god måte. Det kommer pasientene til gode, både gjennom økt kvalitet og i møte med blide og fornøyde ansatte.

Jeg hørte en gang en foredragsholder si noe jeg har tatt med meg: «Skal du lyse opp rommet når du kommer – eller når du går?». Både i forhold til våre kolleger, og ikke minst i forhold til pasienter og pårørende, har vi mulighet til å påvirke hvordan vi setter avtrykk. Det dreier seg ofte om korte, små møter med mennesker som kanskje er i en vanskelig situasjon, og så kommer vi inn for å gjøre noe de forbinder med ubehag. Utgangspunktet for en positiv opplevelse er ikke det enkleste, desto viktigere er det at vi møter hvert enkelt menneske med respekt og forståelse. Og gjerne et smil.

Verv: Verneombud siden 2009, internrevisor siden 2017.

Les om de andre kandidatene

Denne høsten er det valg i BFI. Nytt fagstyre og yrkesetisk råd for perioden 2020-2022 tiltrer ved årsskiftet. Som medlem i BFI kan du være med å avgjøre hvem som får vervene. Les presentasjonene for å se hva de ulike kandidatene går til valg på. Valget starter 14. oktober og du må sørge for å avgi dine stemmer innen utgangen av 1. november.

Valget gjennomføres elektronisk. For å kunne stemme må du ha en e-postadresse registrert i NITOs medlemssystem. Hvis du ikke allerede har registrert e-postadressen din kan du gjøre det på nettsiden www.nito.no

Logg deg inn på «min side» og legg inn e-postadressen din under «personopplysninger». Under «administrer nyhetsbrev / medlemsblad» kan du krysse av for hvilken informasjon du vil ha fra NITO på e-post og nyhetsbrev.

Anonymiteten til de som stemmer elektronisk ivaretas av www.questback.com.

Siste frist for å stemme er fredag 1. november.

Hvem skal velges?

Fagstyret: Leder, nestleder og fire styremedlemmer.

Yrkesetisk råd: Leder og tre styremedlemmer.

Stikkord:

BFI, Valg