Stilling som bioingeniør ledig

Tilbake til ledige stillinger

Stilling som bioingeniør ledig

Varighet:
Fast
Sted:
Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
Søknadsfrist:
23.01.2022

Stilling som Bioingeniør ledig

Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for medisinsk biokjemi, Driftsseksjon Radiumhospitalet

Er du en engasjert og serviceinnstilt person på utkikk etter jobb i kreftomsorgen, og i et laboratorium med høyt tempo? Da er dette arbeidsplassen for deg!

Ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Driftsseksjon Radiumhospitalet, har vi fra SNAREST ledig fast bioingeniørstilling. Ved intern ansettelse kan det bli ledig vikariat.

Den ledige stillingen er grunnstilling i den daglige rutinedriften.

 • Arbeid i helger må påregnes og er hver 4. helg p.t.
 • Tredelt turnus (dag/kveld/natt) kan bli aktuelt, avhengig av driftens behov p.t.
 • For å ivareta døgndriften hos oss, så går de fleste av bioingeniørene i grunnstilling i tredelt turnus.

Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK) ved Klinikk for laboratoriemedisin, Oslo universitetssykehus (OUS), er den største avdelingen innen medisinsk biokjemi i Norge med i alt 10 seksjoner og mer enn 400 ansatte. Det er døgnkontinuerlig virksomhet både ved Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker sykehus. Ved avdelingen utføres det omtrent 12 mill. analyser totalt pr. år totalt. MBK sin driftsseksjon ved Radiumhospitalet er inndelt i 4 enheter;

Enhet for preanalyse (inkl. prøvetaking og transfusjonsenhet), Enhet for biokjemi (inkl. pasientnær analysering og mikrobiologisk arbeid), Enhet for hematologi (inkl. koagulasjon) og Enhet for spesialanalyser.

Driftsseksjonen betjener Radiumhospitalets rekvirenter med prøvetaking og analysering for inneliggende pasienter og et stort antall polikliniske pasienter. Seksjonen mottar i tillegg innsendte prøver til spesialanalyser som vi har spesialkompetanse på. Seksjonen bistår også i stor grad med prøvetaking og prøveprosessering for kliniske studier og forskningsprosjekter for nyere behandlingsprotokoller i kreftbehandlingen. Seksjonens størrelse og egenart bidrar til et tett samarbeid med rekvirentene, og relativt mye pasientkontakt da seksjonens ansatte tar alle blodprøver.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

Alle arbeidsoppgaver er avhengig av driftens behov samt opplæring og autorisering

 • Prøvetaking og preanalytiske oppgaver
 • EKG av inneliggende og polikliniske pasienter
 • Analysearbeid innen biokjemi/immunkjemi, hematologi, koagulasjon, blodgass/PNA, urinstrimmeltest og urinmikroskopi
 • Pretransfusjonsrutiner med "Type&screen", administrering og utgivelse av blodprodukter
 • PCR-hurtigtesting innenfor mikrobiologi

Kvalifikasjoner

 • Autorisert bioingeniør, oppgi ditt HPR-nummer i søknadsbrevet
 • Erfaring fra arbeid innen medisinsk biokjemi er en fordel
 • Erfaring med blodprøvetaking ønskes
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt for kommunikasjon internt med kolleger, med rekvirenter og med pasienter

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert og nøyaktig i din arbeidsform
 • Du har god evne til å jobbe konsentrert og systematisk ved høy arbeidsmengde
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du må trives med pasientkontakt
 • Du har god arbeidskapasitet og samarbeidsevne

Vi tilbyr

 • Vi har et godt faglig miljø, med varierte arbeidsoppgaver
 • Vi har et laboratorium stor tverrfaglig sammensetning og består av bioingeniører, helsesekretærer, leger, farmasøyt og andre yrkesgrupper
 • Vi jobber hele tiden for et godt samarbeid innad i seksjonen og med våre brukere
 • Vi har fokus på sosiale arrangementer for et trivelig arbeidsmiljø
 • Vi har fadderordning for nyansatte og et godt opplæringsprogram
 • OUS er en IA-bedrift, og vi har høyt fokus på tilstedeværelse
 • OUS tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktinformasjon

Siril Viste Kroepelien, enhetsleder, tlf. 22 93 47 97

Kirsti Vangsnes, seksjonsleder, tlf. 22 93 59 08

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.