Spesialbioingeniør, immunhematologi, OUS

Tilbake til ledige stillinger

Spesialbioingeniør, immunhematologi, OUS

Varighet:
Fast
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
01.09.2020

Spesialbioingeniør
Klinikk for laboratoriemedisin, Seksjon for immunhematologi

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin er en kombinert avdeling ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo (UiO) med ca 300 ansatte. Avdelingen holder til på Ullevål sykehus og Rikshospitalet. Blodbanken i Oslo (BiO) er landets største blodbank og skal dekke behovet for blodprodukter for alle sykehusene i Oslo på døgnbasis. BiO inkluderer Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi.

Seksjon for immunhematologi er en av tre seksjoner ved BiO. Seksjonen utfører et bredt repertoar av undersøkelser og utredninger inkludert blodtyping og pretransfusjonsundersøkelser av pasienter, gravide og blodgivere. Vi mottar også prøver fra andre blodbanker til utredning og utleverer blodprodukter. Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi, inkl. enhet for forskning og utvikling (FoU) ligger ved seksjonen.

Vi har nå ledig 1 fast stilling som spesialbioingeniør. Spesialbioingeniørene har ulike ansvarsområder i seksjonen, og har dels egne oppgaver, dels oppgaver det samarbeides om med andre spesialbioingeniører. Spesialbioingeniør har seksjonsleder som nærmeste overordnet. Stillingen er dagstilling med 37,5 timer pr.uke.

Kun elektroniske søknader i Webcruiter vil bli vurdert. Dokumenter knyttet til utdanning scannes inn som vedlegg til søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Utlevering av blodprodukter, inkl oppfølging av spesialbestillinger
 • Delta i oppfølging av transfusjons- og utleveringsenheter i OUS
 • Besvarelse av prøver i pasientrutinen
 • MTU-relaterte oppgaver
 • Deltagelse i uttestinger, prosjekter og internundervisning ved seksjonen
 • Øvrige oppgaver vil tilpasses de andre tilsvarende stillinger i seksjonen

Kvalifikasjoner

 • Søker må være autorisert bioingeniør
 • Kompetanse og interesse for faget vil bli vektlagt, og erfaring fra tilsvarende arbeid i Blodbank vil bli foretrukket.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Nøyaktig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Stor arbeidskapasitet og faglig engasjement
 • Åpen for nye utfordringer
 • Ansvarsbevisst
 • Initiativrik

Vi tilbyr

 • Gode opplæringsprogram
 • Faglige utfordringer
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Pensjons- og forsikringsordning
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Faglig og personlig utvikling

Kontaktinforasjon

 • Seksjonsleder Unni Elisabeth Bergerud, tlf. 22117817, epost: unnber@ous-hf.no

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.
Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.