Spesialbioingeniør Ahus

Tilbake til ledige stillinger

Spesialbioingeniør Ahus

Varighet:
Fast
Sted:
Lørenskog
Søknadsfrist:
30.03.2020

Spesialbioingeniør
MIKS Bakteriologi og medieproduksjon,
Akershus universitetssykehus HF

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, som er organisert i Divisjon for diagnostikk og teknologi, har ledig stilling som spesialbioingeniør med erfaring innen medisinsk mikrobiologi og molekylærbiologi. Ved internt opprykk vil det bli ledig stilling som bioingeniør.

Mikrobiologifaget er i rivende utvikling, og vi søker etter en person som ønsker å bidra til at avdelingen utvikler seg i positiv retning. Du må ha gode samarbeidsevner, være løsningsorientert og fleksible med hensyn til å påta deg de oppgaver som er nødvendig i forhold til avdelingens behov.

Avdelingen består av fire seksjoner: bakteriologi og medieproduksjon, smittevern, forskning og utvikling (FoU) og seksjon for leger og ledere. Avdelingen har høy forskningsaktivitet i nær tilknytning til den diagnostiske virksomheten og er Nasjonalt referanselaboratorium for humant papilloma virus, HPV.
Du vil bli ansatt i seksjon for bakteriologi og medieproduksjon.

Ved seksjonen påvises, identifiseres og resistensbestemmes bakterier, sopp, virus og parasitter fra pasienter i de kliniske avdelingene på sykehuset og primærhelsetjenesten i opptaksområdet vårt. Vi deltar også i den nasjonale resistenskartleggingen.

Seksjonen er selvforsynt med medier i tillegg til at den produserer medier til forskning og andre seksjoner i divisjonen.
Avdelingen har CE-merket medieproduksjon og er akkreditert etter NS ISO 15189. Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene er knyttet til drift innen generell bakteriologi. Vi bruker både tradisjonelle dyrkningsmetoder og molekylærbiologiske metoder.
 • Den som ansettes vil inngå i den daglige driften og bidra til å utvikle faget videre.
 • Bidra til at avdelingen oppnår sine mål innen forskning.
 • Seksjonen er bemannet 365 dager i året og har åpningstid frem til kl 21 mandag til fredag. Den som ansettes inngår i avdelingens vaktordning.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som bioingeniør med master innen medisinsk mikrobiologi/molekylærbiologi/bioteknologi eller tilsvarende. Søkere med minimum 1 års videreutdanning innen de samme fagfelt vil bli vurdert.
 • Erfaring innen medisinsk mikrobiologi og molekylærbiologiske metoder er ønskelig.
 • Erfaring fra arbeid i et akkreditert/sertifisert laboratorium er en fordel.
 • Søkere må beherske norsk/skandinavisk godt både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner.
 • Løsningsorientert.
 • Fleksibel med hensyn til å påta seg oppgaver som er nødvendig for den daglige driften av seksjonen.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En hektisk, spennende og utfordrende arbeidshverdag.
 • Gode muligheter for utvikling i et tverrfaglig miljø.
 • Motiverte kollegaer og godt arbeidsmiljø.
 • Ahus har et omfattende velferdstilbud til ansatte som bolig, barnehage og et variert kultur- og fritidstilbud.
 • Sentralt beliggende i landlige omgivelser med godt kollektivt tilbud.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder Anne Kristin Borling, mobil 95920028

Les annonsen på wecruiter.no

Søk på stillingen

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon for diagnostikk og teknologi har ansvaret for diagnostiske tjenester innenfor alle laboratoriespesifikke områder, bildediagnostikk, smittevern og medisinsk teknikk, e-helse og behandlingshjelpemidler.

Divisjonen byr på spennende fagoppgaver med forsknings- og utviklingsmuligheter i et moderne og ekspansivt sykehus.