Seksjonsleder, Vestre Viken, Bærum

Tilbake til ledige stillinger

Seksjonsleder, Vestre Viken, Bærum

Varighet:
Fast
Sted:
Gjettum
Søknadsfrist:
31.01.2021

Seksjonsleder medisinsk biokjemi, Bærum sykehus
Avdeling for laboratoriemedisin VVHF

Avdeling for laboratoriemedisin er en del av Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken. Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189, og består av 8 seksjoner innen medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og blodbank ved de 4 sykehusene i Vestre Viken. Se mer på www.vestreviken.no/lab

Vi søker etter positiv, engasjert og dyktig leder til fast stilling som seksjonsleder for medisinsk biokjemi på Bærum sykehus.

Seksjon for medisinsk biokjemi Bærum har ca. 50 ansatte og utfører årlig ca. 2,7 millioner analyser - både for sykehusets pasienter og primærhelsetjenesten. Seksjonen har totalautomasjon og er inndelt fagområdene preanalytisk, hematologi/koagulasjon, klinisk kjemi/immunologi og proteiner.

Seksjonsleder er administrativt og faglig underlagt avdelingssjef og inngår i avdelingens ledergruppe. Det er godt samarbeid mellom seksjonene og faglig utvikling i faggruppene på tvers av geografi.

Arbeidsoppgaver

Seksjonsleder har ansvar for måloppfølging, fag og kvalitet, personal og økonomi ved egen seksjon. Seksjonsleder inngår i avdelingens ledergruppe, og har der et ansvar for å bidra med helhetlig og strategisk tenkning, ta medansvar for krevende prioriteringer og være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle avdelingen iht. vedtatte mål og strategier. Seksjonsleder vil få spennende arbeidsoppgaver, både ved seksjonen og i avdelingen.

Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon som helsepersonell, fortrinnsvis bioingeniør innen relevant fagområde
  • Dokumentert lederkompetanse og/eller ledererfaring

Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet vektlegges. Du må ha gode samarbeidsevner, jobbe selvstendig, være løsningsorientert, ha høy arbeidskapasitet og arbeidsglede, samt være en motiverende faktor for å bidra til et godt arbeidsmiljø
  • Vilje til å videreutvikle deg som leder i henhold til Vestre Vikens lederforventninger: "Helhetstenkende, ansvarlig, endringsvillig, handlekraftig, kommuniserende og inspirerende"
  • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

  • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
  • Et godt og løsningsorientert arbeidsmiljø på tvers av yrkesgrupper
  • Gode muligheter for videreutvikling og spennende arbeidsoppgaver

Kontaktinformasjon

  • Avdelingssjef Trude Steinsvik, mobil 90657900

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 22 kommuner.
Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål).Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.
I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Se mer på www.vestreviken.no