Seksjonsleder, Seksjon for Immunhematologi, Ahus

Tilbake til ledige stillinger

Seksjonsleder, Seksjon for Immunhematologi, Ahus

Varighet:
Fast
Sted:
Nordbyhagen
Søknadsfrist:
26.10.2021

Seksjonsleder
Seksjon for Immunhematologi, Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus HF

Vi søker 100 % fast seksjonsleder ved seksjon for Immunhematologi, Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling (IMTRA).

Ønsker du å være en del av blodbanken på Norges største akuttsykehus? Vi søker etter en engasjert leder som vil være med å drifte og videreutvikle seksjon for Immunhematologi. IMTRA er organisert i Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) og består av seks seksjoner: Immunhematologi med utlevering av blodprodukter, analyser av prøver fra blodgivere, pasienter og gravide. Blodgiving med tapping av blodgivere, Komponent med produksjon av blodkomponenter og Pasientbehandling med terapeutisk tapping og aferese.

Vi er ca 85 ansatte, og av disse er det sju leger og en forsker. I tillegg til Nordbyhagen har vi drift på Ahus Gardermoen, Lillestrøm og Ski. Vi har også ansvaret for Blodbanken på Kongsvinger.
Avdelingen er akkreditert ihht ISO 15189.

Seksjon for Immunhematologi har døgndrift med ca 20 bioingeniører, fem av disse er fag-/spesialbioingeniører. Seksjonen utfører analyser av blodgivere og pasienter i forbindelse med transfusjoner, analyser i forbindelse med svangerskap, og utlevering av blodprodukter. Seksjonen har ansvar for undervisning i klinikken og sykehjem i vårt område, og for nyansatte og studenter. Seksjonsleder samarbeider tett både med medisinskfaglig ansvarlig og resten av ledergruppen ved avdelingen, og må også evne å ivareta et godt samarbeid med de kliniske avdelingene. Vi søker en tydelig leder som er engasjert i utvikling av faget og av personalgruppen. Du må ha evner og interesse for både ledelse og administrasjon, og det er en fordel hvis du har erfaring fra blodbank, og da aller helst immunhematologi.

Vi søker en leder som er interessert i mennesker, som ser nytten av medvirkning i personalgruppen og som evner å kommunisere godt med sine ansatte. Er du i tillegg trygg på deg selv, har et stabilt humør og lyst til oppnå resultater gjennom andre, så kan du være den rette for denne stillingen. Hos oss vil du få være med og utvikle avdelingen, og ikke minst vil du få mulighet til å utvikle deg selv som leder gjennom kurs og eventuelt videreutdanning. Seksjonsleder rapporterer til avdelingsleder og er en del av avdelingens ledergruppe.

Alle søkere må søke elektronisk.
Vi ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutteringsbyråer

Arbeidsoppgaver

 • Seksjonsleder har totalansvar for fag, økonomi og personal. Det vil si å sikre driften og sørge for bemanning med rett kompetanse.
 • Personalansvar for ca 20 ansatte, noe som innebærer at du systematisk følger opp dine ansatte gjennom medarbeidersamtaler, sykefraværsoppfølging og oppfølging i forhold til kompetansekrav.
 • Pådriver for å utvikle seksjonen faglig
 • Bidra inn i avdelingens mål- og strategiarbeid og sørge for at seksjonen utvikler og gjennomfører mål i tråd med overordnede planer.
 • Ett av målene for avdelingen er økt forskningsaktivitet, og seksjonsleder skal bidra til økt forskningsaktivitet både i seksjonen og avdelingen.
 • Bevare og utvikle et godt arbeidsmiljø og bistå i et systematisk HMS arbeid. Sørge for god dialog med alle ansatte, tillitsvalgt og vernetjenesten. Legge tilrette for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser med tiltaksarbeid, og være en pådriver for at nødvendige tiltak gjennomføres.
 • Seksjonen arbeider kontinuerlig med kvalitet og pasientsikkerhet, og seksjonsleder skal legge tilrette for forbedringsarbeid i seksjonen.
 • Bidra i prosjekter, møter og aktuelle fora innenfor både avdelingen og sykehuset forøvrig.
 • Seksjonsleder må forholde seg til Ahus adferdsverdier og lederkrav

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning fra høgskole og/eller universitet
 • Kompetanse innenfor blodbank
 • Ønskelig med kompetanse innen immunhematologi
 • Ønskelig med lederutdanning og/eller ledererfaring med gode dokumenterbare resultater
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Vi søker en omgjengelig leder med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du har evne til å jobbe strukturert og systematisk
 • Du har evne til å prioritere, er resultatbevisst og med god gjennomføringsevne
 • Du verdsetter utvikling og er fleksibel og endringsdyktig
 • Du har evne til trygg og tydelig personalledelse og vilje til å involvere medarbeiderne og sørge for reell medvirkning i ulike prosesser
 • Du blir en del av ledergruppen på IMTRA, noe som innebærer at du må være motivet til å ta på deg lederoppgaver som ikke er direkte knyttet til egen seksjon

Vi tilbyr

 • En krevende og spennende jobb i en avdeling med gode kolleger og høy kompetanse
 • Lederutvikling
 • Lønn etter avtale
 • Gode velferdstilbud for de ansatte, med for eksempel mulighet for hytteleie og gode priser på teater- og kinobilletter
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med et variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder Bente Anita Grande Karlsen, mobil 99031437

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Diagnostikk og teknologidivisjonen har ansvaret for diagnostiske tjenester innenfor alle laboratoriespesifikke områder og bildediagnostikk, samt smittevern, medisinsk teknikk, e-helse og behandlingshjelpemidler.

Divisjonen byr på spennende fagoppgaver med forsknings- og utviklingsmuligheter i et moderne og ekspansivt sykehus.