Seksjonsleder patologi, Sykehuset Innlandet

Tilbake til ledige stillinger

Seksjonsleder patologi, Sykehuset Innlandet

Varighet:
Fast
Sted:
Lillehammer
Søknadsfrist:
10.05.2021

Seksjonsleder
Avdeling for Patologi, Lillehammer

Vi har ledig stilling som seksjonsleder ved Avdeling for patologi på Lillehammer.

Er du en modig, omtenksom og liker å jobbe tett på dine medarbeidere? Er du opptatt av kvalitet og utfordringer? Da er du riktig person for oss!

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer å lede avdeling for patologi i samarbeid med avdelingssjef / avdelingsoverlege.

Seksjonsleder har ansvar for drift, fag, personell og økonomi på seksjonen, etter fullmakter fra avdelingssjef. Avdelingen har legespesialister i patologi, som ledes av avdelingssjef. Avdelingen er velfungerende med gode møtestrukturer og rutiner. Du vil få ansvar for å videreutvikle seksjonen innenfor økonomiske rammer og med pasientens behov i sentrum. Det er viktig med et framtidsrettet fokus, med Mjøssykehuset som fremtidig målbildet.

Du vil lede en gruppe på drøyt 30 dyktige og faglig dedikerte medarbeidere på Lillehammer. - I all hovedsak bioingeniører og helsesekretærer. Vi ønsker å ha fokus på arbeidsflyt og kontinuerlig forbedring samt utvikling av faget patologi.

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis ønskelig med bioingeniørbakgrunn. - Bakgrunn fra patologi vektlegges
 • Lederutdanning er en fordel.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Du er handlekraftig og helhetstenkende.
 • Du er tydelig og tilgjengelig.
 • Du kommuniserer godt med de rundt deg og har omsorg for dine medarbeidere.
 • Du er fleksibel og endringsdyktig.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et aktivt fagmiljø med dyktige medarbeidere
 • God lederopplæring internt i avdelingen og mulighet for deltagelse på lederutviklingsprogram i regi av Sykehuset Innlandet
 • Et av landets mest aktive bedriftsidrettslag
 • Meget gode pensjonsordninger for tiden i KLP
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingssjef Rune Waalen, mobil 99297234

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Medisinsk service består av laboratoriespesialitetene medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi, blodbank (immunologi og transfusjonsmedisin) og patologi. Noklus er organisert i vår divisjon. Laboratoriefagene analyserer ca. 9,6 millioner analyser per år.