Seksjonsleder patologi, Ahus

Tilbake til ledige stillinger

Seksjonsleder patologi, Ahus

Varighet:
Fast
Sted:
Nordbyhagen
Søknadsfrist:
21.10.2021

Seksjonsleder histologi
Patologiavdelingen

Ønsker du å lede en velfungerende histologi-lab?

Patologiavdelingen søker etter engasjert og initiativrik person til stilling som seksjonsleder, histologisk seksjon.

Avdelingen er organisert under Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) og består av tre seksjoner: histologi, cytologi og diagnostikk. Histologisk seksjonen har pr i dag 18 ansatte og hvor to av disse er preparanter.

Avdelingen mottar prøvemateriale fra Akershus universitetssykehus, spesialister og primærhelsetjenesten i området.

Patologiavdelingen er kjent for å være godt organisert, å ha god prøveflyt og et hyggelig arbeidsmiljø. Det er et godt tverrfaglig samarbeid mellom arbeidsgruppene internt på avdelingen. I tillegg samarbeides det innenfor flere fagfelt på tvers i divisjonen

Seksjonen har stabilt og kvalifisert personell, som samarbeider godt, og er opptatt av kvalitet i alle ledd.

Avdelingen er akkreditert etter NS ISO 15189

Søknad leveres i WebCruiter.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil til daglig ha ansvar for drift av rutine-lab innen histopatologi med fokus på fag, kvalitet og effektiv drift. Dette i samarbeid med dyktige medarbeidere i rutinelab. Du vil i hovedsak lede og koordinere seksjonen med stødig hånd.
 • Samtidig har seksjonsleder administrativt, faglig og personalansvar for 18 ansatte. Blant annet for gjennomføring av medarbeidersamtaler, sykefraværsoppfølging, medarbeiderundersøkelser mv. Seksjonsleder inngår i avdelingens ledergruppe og har avdelingsleder som nærmeste overordnet.
 • Du må også bidra i avdelingens ledergruppe for å utvikling og arbeide mot avdelingens mål innenfor vedtatte rammer, retning, oppdrag, strategier og planer. I tillegg utvikle medarbeidere slik at seksjonen har rett faglig kompetanse og bemanning. Iverksette tiltak for måloppnåelse der det er nødvendig.
 • HMS – dialogen med alle ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste slik at systematisk HMS arbeid ivaretas. Delta i forberedelse av møter i avdelingsutvalg og KAM møter, og legge til rette for faglig forbedringsarbeid. Seksjonen arbeider kontinuerlig med kvalitet og pasientsikkerhet for å nå målsettinger som er knyttet til avdelingens kvalitetsindikatorer. Sikre at årlige internkontroller gjennomføres på seksjonen. Opprettholde god meldekultur og behandling av avvik og i tillegg ha ansvar for seksjonens prosedyrer
 • Være en god leder som sikrer et godt og forsvarlig arbeidsmiljø i seksjonen

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som bioingeniør eller lignende utdanning på bachelor nivå.
 • Ønskelig med erfaring innen administrasjon og ledelse
 • Ønske om å være leder og å utvikle seg som leder ved å delta på lederutviklingsprogrammer
 • Erfaring fra laboratoriedrift er en fordel, men ikke et krav
 • Beherske grunnleggende, og kunne tilegne seg nye, IKT-systemer
 • Må beherske norsk eller skandinavisk språk meget godt skriftlig og muntlig
 • Beherske engelsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Evne til å motivere og inspirere medarbeidere.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å arbeide systematisk
 • Evne til å jobbe selvstendig og trives i et dynamisk miljø.
 • Evne og vilje til å involvere medarbeidere og sørge for reell medvirkning i ulike prosesser

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver innen et fagområde i vekst og utvikling.
 • Lederutvikling.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder Ulla Randen, mobil 99647763

Se stillingen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Diagnostikk og teknologidivisjonen har ansvaret for diagnostiske tjenester innenfor alle laboratoriespesifikke områder og bildediagnostikk, samt smittevern, medisinsk teknikk, e-helse og behandlingshjelpemidler.

Divisjonen byr på spennende fagoppgaver med forsknings- og utviklingsmuligheter i et moderne og ekspansivt sykehus.