Seksjonsleder, OUS Rikshospitalet

Tilbake til ledige stillinger

Seksjonsleder, OUS Rikshospitalet

Varighet:
Fast
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
15.06.2021

Vil du bli seksjonsleder i Norges største sykehusavdeling for medisinsk biokjemi?
Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for medisinsk biokjemi, Driftsseksjonen Rikshospitalet

Har du lyst til å lede engasjerte og kompetente medarbeidere i en spennende, variert, men også hektisk hverdag? Da har vi jobben for deg.

Avdeling for medisinsk biokjemi ved Oslo universitetssykehus har ti seksjoner, ca. over 400 ansatte og utfører 11-12 millioner analyser i året. Det er døgnkontinuerlig drift ved Rikshospitalet, Ullevål, Radiumhospitalet og Aker.

I denne stillingen vil du ha det overordnete ansvaret for driftsseksjonen på Rikshospitalet, som består av 6 underenheter med ca 90 ansatte totalt. Her er vi organisert innen fagområdene preanalyse, hematologi, biokjemi, spesialanalyser, barnelab og prøvetaking av barn og voksne, hvor hovedoppgaven er å yte medisinsk biokjemisk spesialistservice til pasientene og det kliniske personalet som har ansvar for pasientbehandlingen.

Kun søknader sendt elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgavene innebærer å

 • Lede og koordinere driften av enheter i seksjonen på en effektiv og etisk forsvarlig måte
 • Ha fokus på godt arbeidsmiljø og styrke dette
 • Sikre god samhandling med eget personell, andre seksjoner i avdelingen, samt andre avdelinger i og utenfor klinikken
 • Være oppdatert på utviklingen av fagområdene og ha fokus på modernisering av driften
 • Ha fag-, budsjett-, personal- og resultatansvar for seksjonens samlede virksomhet, herunder ansvar for seksjonens planlagte aktivitetsnivå og iverksettelse av tiltak for måloppnåelse
 • Bidra til å ivareta samarbeidsrelasjoner mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene samt vernetjeneste på lokalt nivå
 • Delta i planlegging og tilrettelegging for drift av nye sykehusbygg på Rikshospitalet

Kvalifikasjoner

For at du skal bli vår nye seksjonsleder vil vi at du har

 • Relevant høyere utdanning, gjerne som bioingeniør
 • Solide kunnskaper innenfor ett eller flere av seksjonens fagområder
 • Erfaring med faglig, administrativ og personalmessig ledelse vil være en fordel

Andre kvalifikasjoner vi vektlegger er

 • Formell lederutdanning/lederopplæring
 • Dokumenterbare resultater fra tidligere lederfunksjoner
 • Dokumentert evne til god drift, herunder økonomistyring og budsjettoppfølging
 • Erfaring fra omstillingsprosesser er ønskelig

Personlige egenskaper

Vi søker en helhetstenkende seksjonsleder med stort faglig og personaladministrativt engasjement. Du har:

 • Ferdigheter til å bygge tillitsfulle relasjoner og nettverk
 • Evne til å prioritere egne oppgaver og håndtere en hektisk arbeidshverdag
 • Fokus på god måloppnåelse innen kvalitet, økonomi og drift
 • Evne til å delegere oppgaver
 • Stor arbeidskapasitet

I tillegg

 • Ser du nytten av samarbeid på tvers av seksjoner
 • Veileder og styrker du dine ansatte
 • Driver du med aktiv påvirkning, klarer å ta avgjørelser og raskt iverksetter disse

Vi tilbyr

 • En godt organisert ledergruppe som samarbeider og støtter hverandre
 • En spennende stilling med varierte og utfordrende oppgaver
 • Mulighet til å påvirke organisering og drift av Norges største sykehusavdeling for medisinsk biokjemi
 • En arbeidsplass med imøtekommende ansatte og et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder Olav Klingenberg, mobil 48227140
 • Seksjonsleder Anne Ytreeide Stabell, mobil 48040218

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.