Seksjonsleder medisinsk biokjemi, Drammen

Tilbake til ledige stillinger

Seksjonsleder medisinsk biokjemi, Drammen

Varighet:
Fast
Sted:
Drammen
Søknadsfrist:
20.11.2020

Seksjonsleder medisinsk biokjemi, Drammen
Avdeling for laboratoriemedisin VVHF

Avdeling for laboratoriemedisin er en del av Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken. Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189, og består av 8 seksjoner innen medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og blodbank ved de 4 sykehusene i Vestre Viken. Se mer på www.vestreviken.no/lab

Vi søker etter positiv, engasjert og dyktig leder til fast stilling som seksjonsleder for medisinsk biokjemi i Drammen.

Seksjon for medisinsk biokjemi Drammen har ca. 80 ansatte og utfører årlig 5,5 millioner analyser - både for sykehusets pasienter og primærhelsetjenesten. Seksjonen er inndelt i fem fagområder: Preanalytisk, hematologi/koagulasjon, klinisk kjemi/immunologi, proteiner/allergi, klinisk farmakologi/genteknologi.

Seksjonsleder er administrativt og faglig underlagt avdelingssjef og inngår i avdelingens ledergruppe. Det er godt samarbeid mellom seksjonene og faglig utvikling i faggruppene på tvers av geografi.

Arbeidsoppgaver

Seksjonsleder har ansvar for måloppfølging, fag og kvalitet, personal og økonomi ved egen seksjon. Seksjonsleder inngår i avdelingens ledergruppe, og har der et ansvar for å bidra med helhetlig og strategisk tenkning, ta medansvar for krevende prioriteringer og være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle avdelingen iht. vedtatte mål og strategier. Seksjonsleder vil få spennende oppgaver, og stor mulighet til å bidra i planlegging av et nytt moderne laboratorium i forbindelse med det nye sykehuset i Drammen som skal være ferdig i 2025.

Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon som helsepersonell, fortrinnsvis bioingeniør innen relevant fagområde
  • Dokumentert lederkompetanse og/eller ledererfaring

Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet vektlegges. Du må ha gode samarbeidsevner, jobbe selvstendig, være løsningsorientert, ha høy arbeidskapasitet og arbeidsglede, samt være en motiverende faktor for å bidra til et godt arbeidsmiljø
  • Vilje til å videreutvikle deg som leder i henhold til Vestre Vikens lederforventninger: "Helhetstenkende, ansvarlig, endringsvillig, handlekraftig, kommuniserende og inspirerende"
  • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

  • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
  • Et godt og løsningsorientert arbeidsmiljø på tvers av yrkesgrupper
  • Gode muligheter for videreutvikling og spennende arbeidsoppgaver

Kontaktinformasjon

  • Avdelingssjef Trude Steinsvik, mobil 90657900

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 22 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål).Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Se mer på www.vestreviken.no