Seksjonsleder - seksjon for patologi

Tilbake til ledige stillinger

Seksjonsleder - seksjon for patologi

Sykehuset Østfold logo
Varighet:
Fast
Sted:
Sykehuset Østfold
Søknadsfrist:
20.08.2020

Seksjonsleder - Seksjon for patologi

Senter for laboratoriemedisin

Vi søker en motiverende og tydelig leder som ønsker å bruke sin erfaring og kompetanse til å lede et tverrfaglig miljø, ivareta driften og videreutvikle seksjon for patologi. Du må kunne lede seksjonen mot et felles mål og ha fokus på faglig utvikling.

Senter for laboratoriemedisin har ca 220 årverk og består av fagområdene mikrobiologi, transfusjonsmedisin, farmakologi, medisinsk biokjemi og patologi, molekylærpatologi utføres i samarbeid med seksjon for genteknologi. Leder for senteret inngår i administrerende direktør sin ledergruppe. Stillingen inngår i avdelingens ledergruppe med samarbeid på tvers av de ulike seksjonene i senteret.

Seksjon for patologi er en av åtte seksjoner i Senter for laboratoriemedisin ved Sykehuset i Østfold, lokalisert i nytt sykehusbygg på Kalnes. Seksjonen består av fagområdene histologi, cytologi, immunhistokjemi og obduksjon, samt støttefunksjoner. Vi leverer tjenester til sykehusets avdelinger og poliklinikker, samt allmennpraktikere og privatpraktiserende spesialister i opptaksområdet. Det er i dag ca 36 årsverk bestående av overleger, leger i spesialisering, bioingeniører, obduksjonsteknikere og sekretærer. Seksjonen er i kontinuerlig utvikling og er en viktig bidragsyter til kreftdiagnostikken i SØ. Fagmiljøet utvikles innen automatisering av prosesser, digital patologi, kunstig intelligens og robotkirurgi. Laboratoriet har en sentral rolle i behandling og diagnostikk av pasienter til omtrent 300 000 innbyggere. Det undersøkes ca. 32 000 vevsprøver, 25 000 celleprøver og ca. 100 obduksjoner årlig.

Sykehuset Østfold er ett av tre HF som er tildelt regionsfunksjon for HPV primær screening av livmorhalsprøver i HSØ. Ved endt implementering i 2022 vil antall celleprøver være 87 000.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju i uke 35 og 36.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen innebærer fag-, økonomi- og personalansvar for alle yrkesgrupper
 • Ansvar for daglig drift av seksjonen med fokus på pasientsikkerhet, service og faglig utvikling
 • Lede et tverrfaglig fagmiljø
 • Kvalitetsarbeid som avvikshåndtering, akkreditering og risikovurderinger
 • Stimulere til forskningsaktiviteter
 • Automatisere arbeidsprosesser og implementere digital patologi
 • Stillingen inngår i ledergruppen med ansvar for utvikling av Senter for laboratoriemedisin
 • Fremme samarbeid med rekvirenter og det kliniske miljø i sykehuset

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen relevante medisinske fagområder fra universitet eller høgskole
 • Ønskelig med lederkompetanse og ledererfaring
 • Ønskelig med erfaring fra helsetjenesten
 • Kompetanse og erfaring med arbeids- og aktivitetsplanlegging samt økonomi
 • Erfaring innen logistikk og effektivisering
 • Innehar gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Evne og vilje til endringsledelse og samhandling
 • Strukturert og handlekraftig
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • God organisasjonsforståelse med utpreget evne til å se og tenke helhetlig
 • Gjennomføringsevne, resultat- og løsningsorientert
 • Budsjett og økonomiforståelse, eller evne til raskt å kunne sette seg inn i dette

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende lederstilling i et topp moderne sykehus
 • Gode kolleger i Senter for laboratoriemedisin
 • Mulighet for lederutvikling gjennom PULS (sykehusets lederprogram)
 • Arbeidsplass sentralt plassert ved E6 i Østfold, med god bussforbindelse
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til e-læringskurs: KLP på 1-2-3

Kontaktinformasjon

 • Heidi Kjøniksen, konstituert seksjonsleder, + 47 904 12 340, heikjo@so-hf.no
 • Anne-Kathrine Palacios Karlsen, avdelingssjef, + 47 936 14 359

Annonse på webcruiter.no

Søk på stillingen

Sykehuset Østfold er rangert som ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere utgjør et sterkt og engasjert fagmiljø. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.

Sykehuset Østfold holder hus i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer.