Rådgiver / prosjektleder

Tilbake til ledige stillinger

Rådgiver / prosjektleder

Varighet:
Fast
Sted:
Oslo universitetssykehus
Søknadsfrist:
22.10.2021

Rådgiver/prosjektleder

Klinikk for laboratoriemedisin, Biobank

Er du interessert i nybrottsarbeid? Vi trenger en med lederegenskaper som kan bygge opp en biobankenhet for diagnostikk og forskning i Oslo universitetssykehus. Dette vil være et viktig satsningsområde innen sykehusets infrastruktur.

Oslo universitetssykehus har mange av landets fremste forskningsmiljøer innen medisin og helsefag. Forskningen skjer i utstrakt samarbeid med Universitetet i Oslo og andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Biobanker er en sentral del av virksomheten ved Oslo universitetssykehus i forbindelse med diagnostikk og forskning, og krever en god infrastruktur. Som et ledd i dette satser sykehuset med å opprette en sentral biobankenhet som skal være én dør inn for spørsmål vedrørende diagnostiske- og forskningsbiobanker. Nyansatt rådgiver/prosjektleder vil ha en sentral rolle i gradvis å rekruttere og bygge opp en enhet med nødvendige ressurser knyttet til rådgivning, prøvemottak, prosessering, lagring, teknisk kompetanse, IT-kompetanse og kvalitetsarbeid. Stillingen er i etableringsfasen plassert i klinikk stab. Etter hvert som stillingen og enheten blir etablert med flere ansatte i enheten vil den plasseres ut fra klinikkstab til en egen enhet. Nivået som enheten senere skal tilhøre avgjøres i videre etableringsprosess.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å bygge opp en biobankenhet med nødvendige ressurser knyttet til rådgivning, prøvemottak, prosessering, lagring, teknisk kompetanse, IT-kompetanse og kvalitetsarbeid
 • Ansvar for å koordinere virksomheten med de øvrige avdelinger i Klinikk for laboratoriemedisin og med de øvrige biobankaktivitetene på sykehuset
 • Ansvar for bruk av felles lagringsarealer, inkludert involvering i pågående prosjekter for etablering av automatiserte fellesarealer
 • I en startfase vil rådgiver/prosjektleder ha ansvar for daglig oppfølging av biobankdriften, dette vil kunne endres etter hvert som biobankenheten bygges opp med nye medarbeidere:
 1. Ansvar for å holde løpende oversikt over biobank innsamlingene og organisere nye innsamlinger gjennom et formalisert samarbeid med andre avdelinger
 2. Bidra til en enhetlig struktur på innsamlingene
 3. Bidra til å legge til rette for god prøvelogistikk
 4. Kursing/opplæring av egne ansatte og annet personell som skal samle eller bruke biobank materiale

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen naturvitenskap/medisin
 • Doktorgradskompetanse er ønskelig
 • Kunnskap om biobankvirksomhet
 • Arbeidserfaring fra lignende oppgaver
 • Ledererfaring
 • Svært god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne
 • Gode kunnskaper i nork og engelsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Prosjektledererfaring
 • Lederegenskaper
 • Strukturert og prosessbevisst
 • God gjennomføringsevne
 • Problemløsningsevne og evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet og endringsvillighet

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • En reise mot nytt og moderne sykehus
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag

Kontaktinformasjon

Hanne Akselsen, avdelingsleder, tlf. 971 52 026

webcruiter.no

Søk på stillingen

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.