Ledende fagbioingeniør og fagbioingeniør, Lovisenberg

Tilbake til ledige stillinger

Ledende fagbioingeniør og fagbioingeniør, Lovisenberg

Varighet:
Fast
Sted:
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS, Oslo
Søknadsfrist:
18.06.2023

Ønsker du en spennende og lærerik jobb i vårt laboratorium?

Ledende fagbioingeniør og fagbioingeniør

Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Er du faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø? Da kan du være den vi søker.

Ved Laboratorium for medisinsk biokjemi har vi nå ledig stilling for:

Ledende fagbioingeniør – Koagulasjon og prøvemottak i 100 % fast stilling fra 01.09.23.

Fagbioingeniør – Medisinsk biokjemi og immunologi i 100 % fast stilling fra 01.09.23.

Laboratorium for medisinsk biokjemi betjener sykehusets egne pasienter samt polikliniske pasienter. Laboratoriet utfører cirka 1 200 000 analyser årlig innen medisinsk biokjemi, immunologi, hematologi og koagulasjon. Avdelingen har poliklinikk som mottar pasienter til prøvetaking. Laboratoriet har mange spennende prosjekter på gang og har startet prosessen med nytt laboratoriedatasystem.

Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende, sosialt og hyggelig, og er preget av åpenhet og gjensidig respekt. Vi har tilpasset opplæring for alle nyansatte.

Arbeidsoppgaver ledende fagbioingeniør:

 • Ansvar for koagulasjonsanalyser og prøvemottak
 • Oppfølging av kvalitetskontroll
 • Kvalitetssikringsarbeid
 • Vedlikehold / feilsøking
 • Veiledning/opplæring av (ny)ansatte og bioingeniørstudenter
 • Delta i den daglig driften av avdelingen
 • Stillingen er knyttet til avdelingens vaktturnus med arbeid hver fjerde helg (ikke natt)
 • Andre funksjoner kan bli tillagt stillingen.

Arbeidsoppgaver fagbioingeniør:

 • Delta i den daglig driften av avdelingen
 • Medansvarlig for oppfølging av kvalitetskontroll og kvalitetssikringsarbeid.
 • Medansvarlig for vedlikehold og feilsøking
 • Veiledning/opplæring av (ny)ansatte og bioingeniørstudenter
 • Stillingen inngår i avdelingens vaktturnus med arbeid hver fjerde helg (dag, kveld og natt).
 • Andre funksjoner kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert bioingeniør
 • Relevant videreutdanning er en fordel, men ikke et krav
 • Praktisk erfaring fra fagområdet
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt
 • Ansvars- og kvalitetsbevisst
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:

 • Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
 • Legge til rette for utdanning for mastergrad eller spesialistgodkjenning
 • Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger

Ved spørsmål om stillingene kan du kontakte Gro M. Gulbrandsen på tlf. 926 61 004

Les mer / søk på stillingene

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 200.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi, samt særskilte funksjoner som Lovisenberg lindring og livshjelp og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no.

På Lovisenberg verdsetter vi mangfold og inkludering. Som sykehus for Oslos sentrumsbydeler møter vi mangfoldet i befolkningen hver dag. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til samarbeid og forståelse. Vi håper du vil bli en av oss!