Laboratoriekonsulent Noklus, Vestre Viken

Tilbake til ledige stillinger

Laboratoriekonsulent Noklus, Vestre Viken

Varighet:
Fast
Sted:
Gjettum
Søknadsfrist:
27.05.2022

Laboratoriekonsulent Noklus Vestre Viken
Avdeling for laboratoriemedisin

Noklus arbeider for at laboratorieanalyser utenfor sykehus blir rekvirert, utført og tolket riktig i samsvar med pasientens behov for utredning, behandling og oppfølging. Se http://www.noklus.no/

Totalt 4 årsverk i Noklus er organisatorisk tilknyttet Vestre Viken (områdene Buskerud og Asker/Bærum).

Det er ledig 70 % fast stilling som laboratoriekonsulent i Vestre Vikens område, med hovedtyngde i Bærum. Det er i tillegg ledig 30% vikariat i første omgang ut 2022.

Arbeidsoppgaver

 • Spennende og inspirerende stilling med opplæring, veiledning, undervisning og oppfølging i laboratoriearbeid ved legekontor, sykehjem og hjemmetjenesten.
 • Det kreves stor grad av selvstendig arbeid og innebærer en del reisevirksomhet.
 • Du vil få kontakt med andre yrkesgrupper, og vil inngå i et landsomfattende samarbeid i Noklus.
 • Stillingen vil i hovedsak innebære opplæring, veiledning og undervisning i laboratoriearbeid utenfor sykehus i Vestre Viken.
 • Organisatorisk er stillingen tilknyttet Avdeling for laboratoriemedisin, Vestre Viken HF.
 • Hovedarbeidssted kan være Drammen eller Bærum

Kvalifikasjoner

 • Det søkes etter autorisert bioingeniør, med relevant arbeidserfaring og god skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Pedagogisk utdanning og erfaring med opplæring og veiledning, vil være en fordel.
 • Den som ansettes må ha kunnskap i bruk av IT-verktøy som tekstbehandling og presentasjonsprogram.

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på evne til fleksibilitet, samarbeidsvilje, selvstendig jobbing og stå på vilje samt personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Opplæring vil bli gitt. Lønn etter avtale.

Kontaktinformasjon

 • Laboratoriekonsulent Hildegunn Aas, mobil 47285921
 • Avdelingssjef Trude Steinsvik, mobil 90657900

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre. Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!