Kvalitetsledere, Vestre Viken

Tilbake til ledige stillinger

Kvalitetsledere, Vestre Viken

Varighet:
Fast
Sted:
Bærum og Drammen
Søknadsfrist:
20.06.2021

Spennende stillinger som kvalitetsledere - innen blodbank og medisinsk biokjemi
Avdeling for laboratoriemedisin VVHF

Avdeling for laboratoriemedisin er en del av Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken. Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189, og består av 8 seksjoner innen medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og blodbank ved de 4 sykehusene i Vestre Viken. Se mer på www.vestreviken.no/lab

Vi søker to kvalitetsledere som er faglig sterke, og som brenner for god kvalitet og pasientsikkerhet.

Avdeling for laboratoriemedisin har totalt tre kvalitetsledere, innen medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi og blodbank. To av kvalitetslederne skal nå gå av med pensjon og vi søker deres etterfølgere. Kvalitetslederne er administrativt og faglig underlagt avdelingssjef og inngår i avdelingens ledergruppe. Det er godt samarbeid mellom seksjonene og faglig utvikling i faggrupper på tvers av geografi.

Arbeidsoppgaver

 • Delegert fra avdelingssjef lede avdelingens arbeid med akkreditering og oppfølging av akkrediteringsomfanget
 • Lede avdelingens faggrupper innen kvalitetsarbeid.
 • Vedlikehold og opplæring i avdelingens kvalitetsstyringssystem innen dokumentstyring, avviksstyring, kompetansestyring, risikostyring m.m.
 • Planlegge og gjennomføre interne revisjoner
 • Tilrettelegge for eksterne tilsyn, eksterne revisjoner og oppfølgingsbesøk
 • Følge opp avviksarbeid og brukerundersøkelser og bidra til kontinuerlig forbedring.
 • Bidra til utvikling og vedlikehold av avdelingens intranett- og internettsider
 • Ivareta øvrige kvalitetssystemrelaterte oppgaver etter avklaring med avdelingssjef.
 • Bidra i prosjekter relatert til kvalitet og fagutvikling.
 • Deltakelse i avdelingens kvalitetsutvalg, ledermøter, ledelsens gjennomgang og andre møter ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjenning/autorisasjon som bioingeniør eller annen relevant bakgrunn
 • Praksis av minst to års varighet etter grunnutdanning innenfor faget
 • Videreutdanning eller kompetanse innen kvalitetsarbeid er ønskelig
 • Gode kunnskaper innen statistikk og forbedring er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges. Du må ha gode samarbeidsevner, jobbe selvstendig, være løsningsorientert, ha høy arbeidskapasitet og arbeidsglede, samt være en motiverende faktor for å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt og løsningsorientert arbeidsmiljø på tvers av yrkesgrupper
 • Gode muligheter for videreutvikling og spennende arbeidsoppgaver
 • Reisevirksomhet mellom de fire sykehusene i Vestre Viken må påregnes. Hovedarbeidssted er fortrinnsvis Bærum eller Drammen sykehus.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingssjef Trude Steinsvik, mobil 90657900

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 22 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål).Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Se mer på www.vestreviken.no