Fagbioingeniør, Sørlandet sykehus Arendal

Tilbake til ledige stillinger

Fagbioingeniør, Sørlandet sykehus Arendal

Varighet:
Fast
Sted:
Arendal
Søknadsfrist:
18.04.2021

Fagbioingeniør
Laboratorieavdelingen, Preanalytisk enhet, Arendal

Laboratorieavdelingen i Arendal leverer tjenester hovedsakelig innen medisinsk biokjemi og blodbank. Avdelingen er delt inn i enhetene; Preanalytisk, Analytisk og Blodbank. Vi utfører årlig 2,2 millioner analyser og produserer 3500 enheter blodprodukter. Vi har praksisplasser for bioingeniørstudenter og gir veiledning til ansatte i primærhelsetjenesten. All pasientnær analysering overvåkes og kvalitetssikres av laboratoriet.

Avdelingen er en del av laboratorievirksomheten i Sørlandet sykehus HF (SSHF), og sammen tilbyr vi et bredt spekter av tjenester innen laboratoriespesialitetene medisinsk biokjemi, immunologi og transfusjonsmedisin, mikrobiologi og patologi.

Vi har ledig fast 100 % stilling som fagbioingeniør på Preanalytisk enhet. Tiltredelse er ønskelig 03.05.2021 ev. etter avtale.

Dersom intern ansettelse kan det bli ledig annen stilling i avdelingen som for eksempel vaktbioingeniør.

Laboratorieavdelingen i Arendal drives i moderne lokaler og har høy standard på opplæringsrutiner og service. Avdelingen har 75 ansatte med en god blanding av etnisitet, alder og kjønn. Vi har et svært godt arbeidsmiljø og god kultur for videreutvikling og utdanning. For denne stillingen vil vi legge til rette for nødvendig faglig utvikling.

Avdelingen er i en spennende fase hvor utskifting av klinisk kjemi /immunkjemiutstyret pågår. Prøvefordelingsinstrumentet på Preanalytisk skal skiftes ut og kobles sammen med automasjonsløsningen på Analytisk enhet. Dette vil medføre endring i fag- og oppgavefordelingen mellom Preanalytisk og Analytisk enhet.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Fagbioingeniører skal ha oversikt over alle prosesser på den enheten de tilhører med særlig fokus på det fagområdet de er tildelt spesialansvar for. Ansvarsområdet tildeles av enhetsleder og vil endres over tid pga automatiseringsprosjektet innen medisinsk biokjemi.
 • En fagbioingeniør skal være ressurspersoner for metoder/prosedyrer, IT system og utstyr innen sitt fagområde og bidra aktivt i å oppdatere prosedyrer.
 • Videre skal fagbioingeniøren:
  - Følge opp at alle gjeldende kontrollrutiner, vedlikehold og avvik blir fulgt opp.
  - Utføre utviklingsoppgaver delegert fra enhetsleder.
  - Samarbeide med enhetsleder for å sikre at daglig drift og produksjon blir utført innen rammen av tildelte ressurser.
  - Veilede/lære opp studenter, nytilsatte og andre medarbeidere innenfor sitt fagområde.
  - Delta i enhetens ledergruppe og på ledelsens gjennomgang.
  - Delta i anbudsprosesser og validering av metoder og utstyr.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert bioingeniør
 • Minimum 3 års erfaring innen fagområdet medisinsk biokjemi.
 • Videreutdanning og/eller erfaring fra kvalitetsarbeid, veiledning, statistikk og metodekontroll er ønskelig
 • Gode generelle IKT ferdigheter og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Gode relasjonsbyggende egenskaper, tydelighet og samarbeidsevner.
 • Interesse for kvalitetsarbeid, veiledning, statistikk (excel) og metodekontroll.
 • Initiativrik, positiv og selvgående.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • En spennende stilling med mulighet til å bidra i utviklingen av Preanalytisk enhet og bli en del av det faste teamet på enheten.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingssjef Beate Sommer, mobil 90628453

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.
Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook