Fagansvarlig ingeniør, Helse Fonna

Tilbake til ledige stillinger

Fagansvarlig ingeniør, Helse Fonna

Varighet:
Fast
Sted:
Haugesund
Søknadsfrist:
23.01.2022

Fagansvarleg ingeniør komponentfremstilling og utlevering
Immunologi og transfusjonsmedisin, Helse Fonna HF

Det er ledig 100% fast stilling som fagansvarleg ingeniør med ansvar for komponentframstilling og utlevering av blodprodukter ved Immunologi og transfusjonsmedisin i avdeling for laboratoriemedisin ved Haugesund sjukehus. Stillinga er ei dagstilling med arbeid 37,5 t/veke. Det vil vere aktuelt med arbeid i helg. Ved intern ansettelse vil det kunne bli ledige faste stillinger og vikariater i turnus som øvrige søkere vil bli vurdert til.

Arbeidsoppgåver

 • Ansvar for opplæring, kompetanseplanar, prosedyrar og medisinsk teknisk utstyr innafor ansvarsområdet. .
 • Oppgåver i ordinær drift og innanfor andre fagområde må påreknast.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som bioingeniør er ein føresetnad.
 • Erfaring frå transfusjonsmedisin og komponentframstilling er ønskeleg.
 • Personlig egnethet

Personlege eigenskapar

 • Strukturert, sjølvstendig og ansvarsbevisst
 • Engasjert og arbeidsam
 • Vere ein god teamarbeidar
 • Trivst med å jobbe i eit tverrfagleg team
 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, må søkar gi til kjenne dette i søknaden
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Fagleg og personleg utvikling

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Kontaktinformasjon

 • Svein Morten Lervik, funksjonsleiar, tlf. 52732219

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Helse Fonna har rundt 4000 medarbeidarar som jobbar for å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane. Vår oppgåve er å gi spesialiserte helsetenester til dei over 180 000 innbyggarane i Sunnhordland, Indre Hardanger og Nord-Rogaland.
Helse Fonna er eit lokalt helseføretak eigd av Helse Vest RHF. Vi har tre somatiske sjukehus i Haugesund, Stord og Odda, eit psykiatrisk sjukehus på Valen i Kvinnherad, fire distriktspsykiatriske senter (Stord, Karmøy, Haugesund og Folgefonn) og ti ambulansestasjonar.

For å bli betre kjend med oss, kan du sjå www.helse-fonna.no. Følg oss også gjerne på Facebook.