Fagansvarlig ingeniør antibiotikaresistens

Tilbake til ledige stillinger

Fagansvarlig ingeniør antibiotikaresistens

Varighet:
Fast
Sted:
Helse Fonna, Haugesund
Søknadsfrist:
17.05.2021

Fagansvarlig ingeniør antibiotikaresistens, Medisinsk mikrobiologi

Medisinsk mikrobiologi, Helse Fonna HF

Vi har ledig fast 100% stilling som Fagansvarlig ingeniør antibiotikaresistens, ved Medisinsk mikrobiologi

Medisinsk mikrobiologi er ein del av Avdeling for laboratoriemedisin ved Klinikk for medisinske tenester og beredskap i Helse Fonna. Avdeling for laboratoriemedisin og medisinsk mikrobiologi er i ein svært spennande periode med utbygging av verksemda og innflytting i nye og moderne lokale. Det er gjort investeringar i nytt moderne utstyr med stor grad av automasjon og digitale løysingar.

‎Vår fagansvarlege ingeniør antibiotikaresistens ynskjer å gå av med pensjon dermed vert det ledig ein 100 % fast stilling dagturnus som fagansvalig ingeniør frå 01.06.2021. Dagturnus vil innebera laurdags- og helligdagsvakter.‎

Det vil kunne bli ledig anna stilling som fagingeniør, oppgi gjerne i søknaden om dette er av interesse for deg.

Arbeidsoppgåver

 • Delta i laboratoriets rutinearbeid inkludert blodprøvetaking
 • Medverke til fleksibel og rasjonell drift av verksemda i samsvar med gjeldande prosedyrar og føringar gitt via konsensusmøter, og at arbeidet blir utført i samsvar med krav gitt i ISO 15189
 • Vere ein aktiv deltakar i utviklings- og forbetringsarbeidet og i samarbeid med funksjonsleiar finne og implementere nødvendige forbetringstiltak
 • Delta i avgjerdsprosessar angåande innkjøp og implementering av metodar og medisinsk teknisk utstyr innan fagområdet
 • I samarbeid med fagansvarleg lege ha ansvar for utprøving og validere/verifisere nye metodar og utstyr
 • Ansvar for å utarbeide nødvendige prosedyrar og opplæringsplanar innan fagområdet
 • Delta og bidra på kurs, internundervisning og møter
 • Ansvar for å fordjupe seg innanfor fagområdet og på den måten vere ein bioingeniørfagleg ressurs

Kvalifikasjonar

 • Bioingeniør med norsk autorisasjon og gjerne med mastergrad innen relaterte fagområde.
 • Kompetanse og god erfaring i mikrobiologi og antibiotikaresistens ein forutsetning.
 • Kunnskaper og erfaring i bruk av generelle IKT-verktøy og digitale løysingar vil bli vektlagt
 • Vedkommande må ha stor forståing av kvalitets- og forbedringsarbeid og gjerne ha erfaring fra akkreditert laboratorium
 • Må beherske godt norsk både muntlig og skriftlig

Personlege eigenskapar

 • Vi søker ein motivert medarbeider med stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner.
 • Vedkommande må kunne jobbe selvstendig, strukturert og nøyaktig, og være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver.
 • Det vert lagt stor vekt på personleg egnethet og vilje til å ta ansvar.
 • Fagansvarleg vil få ei sentral rolle og være ein viktig ressursperson innen antibiotikaresistens og det er viktig at vedkommende likar å jobbe i tverrfaglige team.
 • Interesse for fagutvikling, kvalitets- og forbedringsarbeid er ein forutsetning
 • Vedkommande må være punktleg og påliteleg

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Eit triveleg og inkluderande arbeidsmiljø innan eit fagområde og laboratorium under utvikling

Kontaktinformasjon

Trine Cecilie Bertelsen, funksjonsleiar, tlf. 40 61 47 38

trine.cecilie.bertelsen@helse-fonna.no

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Helse Fonna har rundt 4000 medarbeidarar som jobbar for å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane. Vår oppgåve er å gi spesialiserte helsetenester til dei over 180 000 innbyggarane i Sunnhordland, Indre Hardanger og Nord-Rogaland.

Helse Fonna er eit lokalt helseføretak eigd av Helse Vest RHF. Vi har tre somatiske sjukehus i Haugesund, Stord og Odda, eit psykiatrisk sjukehus på Valen i Kvinnherad, fire distriktspsykiatriske senter (Stord, Karmøy, Haugesund og Folgefonn) og ti ambulansestasjonar. Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Vi ønsker å rekruttere medarbeidarar uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetenesta.

For å bli betre kjend med oss, kan du sjå www.helse-fonna.no. Følg oss også gjerne på Facebook.