Fagansvarlig bioingeniør Nordlandssykehuset, Stokmarknes

Tilbake til ledige stillinger

Fagansvarlig bioingeniør Nordlandssykehuset, Stokmarknes

Varighet:
Fast
Sted:
Stokmarknes
Søknadsfrist:
27.06.2019

Fagansvarlig bioingeniør
Diag lab Stokmarknes, Nordlandssykehuset

Fagansvarlig bioingeniør søkes til laboratorieavdelingen, enhet Vesterålen. Laboratoriet har totalt 12,75 stillinger og deles inn i 5 fagområder som hver har en fagansvarlig bioingeniør. De andre fagområdene er blodbank, klinisk kjemi, immunoassays og hematologi/ koagulasjon. Stillingen innbefatter full opplæring i alle fagområdene og turnusarbeid ved enheten med arbeid hver 3. helg. Laboratoriet har døgndrift.

Fagområdet innbefatter

 • Ekspedisjon/ poliklinikk.
 • Prøvetaking og preanalyse.
 • PNA inkludert blodgass og glukose. Apparater plassert ute på avdelinger.
 • Uriner.
 • Mikrobiologi inkludert blodkultur, urin dyrkning, gram farging og mikrobiologiske hurtigtester.

Arbeidsoppgaver

 • Skal i samarbeid med enhetsleder, samordne og vurdere interne og eksterne kvalitetskontroller.
 • Skal sammen med enhetsleder være enhetens kontaktpunkt mot primærhelsetjenesten og nye turnusleger (LIS1).
 • Skal i samarbeid med enhetsleder og Bakteriologisk enhet i Bodø se til at best mulige metoder, reagenser og utstyr er i bruk.
 • Medvirke til at oppgaver blir utført i henhold til arbeidsplan, godkjente prosedyrer og kvalitetskrav.
 • Problemløsning i samarbeid med enhetsleder ved analyseproblemer, utstyrs-og maskinproblemer.
 • Oppfølging av lager av reagenser og forbruksvarer, bestillingsbehov rapporteres til enhetsleder.
 • Vedlikehold og oppfølging av analyseinstrumenter.
 • Skriving og vedlikehold av prosedyrer.
 • Opplæring av nyansatte.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som bioingeniør

Personlige egenskaper

 • Erfaring fra ansvarsområdet og arbeidsoppgavene som er beskrevet over vektlegges. Samarbeidsevner samt evne til skriftlig og muntlig fremstilling på norsk kreves da stillingen innebærer kontakt med interne/ eksterne rekvirenter samt legekontor. Erfaring med datasystemene Dips, Clockwork, Docmap, CiTM og EPU (Sysmex) vektlegges, detter gjelder også erfaring med instrumentene Cobas 6000, Sysmex XN-1000, Sysmex XNL 550 og Compact MAX.
 • Personlige egenskaper som er viktig for denne stillingen er evne til å arbeide selvstendig, være faglig nysgjerrig og initiativrik.

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i en travel arbeidshverdag, gode arbeidslokaler og dyktige kollegaer. Dersom du er glad i natur og fjellturer har Vesterålen mye å tilby.

Kontaktinfo

 • Enhetsleder Glenn Hansen, mobil 91182378.


Les annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø. Les mer om oss og jobbmulighetene på jobb-nordlandssykehuset.no.
Følg eller kontakt oss på: Facebook, LinkedIn, YouTube eller Twitter