Enhetsleder, Enhet for laboratorium Barneklinikken, OUS

Tilbake til ledige stillinger

Enhetsleder, Enhet for laboratorium Barneklinikken, OUS

Varighet:
Fast
Sted:
Oslo universitetssykehus
Søknadsfrist:
25.02.2024

Enhetsleder, Enhet for laboratorium Barneklinikken

Driftseksjon Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF

Avdeling for medisinsk biokjemi er den største avdelingen innen medisinsk biokjemi i Norge med i alt 10 seksjoner og over 400 ansatte. Det er døgnkontinuerlig virksomhet både på Rikshospitalet, Ullevål sykehus, Radiumhospitalet og Aker sykehus. Det utføres totalt 12 million analyser i året i medisinsk biokjemi i Oslo Universitetssykehus.

Ved Driftsseksjonen, Rikshospitalet, er det ledig 100 % fast stilling som enhetsleder ved Enhet for laboratorium ved Barneklinikken fra 01.06.2024.

Enhetsleder har personalansvar for ca. 15-20 medarbeidere og fagansvar innen prøvetaking av barn, hematologi, PNA samt andre oppgaver som tilfaller enheten. Laboratoriet ved Barneklinikken er ledende i landet på å ivareta stikkeredde barn. Vi jobber blant annet sammen med psykolog og sykepleiere for å ta blodprøver med lystgass som hjelpemiddel for de mest redde barna.

Stillingen inngår i ledergruppen i seksjonen, og enhetsleder kan bli pålagt å være stedfortreder for seksjonsleder. Enhetsleder skal bidra til et godt samarbeid i ledergruppen og sikre god samhandling med andre enheter i og utenfor avdelingen.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Personal-, fag- og driftsansvar for Enhet for Laboratorium, Barneklinikken.
 • Økonomi- og budsjettansvar for enheten.
 • Ansvar for avviksbehandling som omfatter ansvarsområdet.
 • Ansvar for all prøvetaking av barn, inkludert nyfødt- og barneintensivpostene.
 • Deltar i fagnettverk for prøvetaking, PNA og hematologi.
 • Ansvar for opplæring av bioingeniører og helsesekretærer i enheten.
 • Bestille varer og holde oversikt over lagerstatus på forbruksmateriell.
 • Arrangere internundervisning og ha fokus på faglig utvikling for ansatte i hele seksjonen.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som bioingeniør er et ufravikelig krav.
 • Være faglig sterk, også innen laboratoriestatistikk og vurdering av kontroller.
 • Ha minimum 3 års erfaring med blodprøvetaking av barn.
 • Være løsningsorientert og kreativ innenfor fastsatte rammer.
 • Må ha god forståelse for kvalitetsarbeid innen laboratoriedrift.
 • Bør ha ledererfaring/driftsansvar, helst fra et medisinsk laboratorium.
 • Kunne kommunisere svært godt på norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Må kunne forstå og bruke teknisk engelsk.

Personlige egenskaper

 • Stor grad av beslutningsdyktighet og integritet.
 • Evne til å prioritere og å jobbe rolig og systematisk, selv ved høyt stressnivå.
 • Vi ønsker deg som verdsetter et godt arbeidsmiljø og som jobber for at alle skal bli inkludert og ha det bra på jobb.
 • Opprettholde tett samarbeid med rekvirenter og øvrige ansatte ved sykehuset.
 • Empati og ønske om å jobbe med barn, og evne til å se og kommunisere med barnet på dets premisser.
 • Gode kommunikasjonsevner i alle typer situasjoner både med barn, pårørende og kollegaer.
 • Gode pedagogiske egenskaper er viktig for å sikre en god opplæring av nyansatte.

Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø med arrangementer i og utenfor arbeidstiden med hyggelige kollegaer.
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver innen et akkreditert laboratorium med god opplæring.
 • Egen intern lederopplæring i regi av sykehuset, med mulighet for videre oppfølging.
 • Du vil være med i en velfungerende ledergruppe som samarbeider tett og bistår hverandre ved behov.
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Et trivelig arbeidsmiljø med pasientkontakt og tett samarbeid med leger og sykepleiere.

Kontaktinformasjon

Ingunn Beate Omdal Lundbye, Enhetsleder, E-post: ilundbye@ous-hf.no

Hege Anette Nielsen, Konsulent - Administrasjon, Telefon: 23 07 10 66

Johanne Lovise Holstad, Seksjonsleder, E-post: jholst@ous-hf.no

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling

Oslo universitetssykehus med våre 25 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.