Bioingeniør/ingeniør, Ahus

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør/ingeniør, Ahus

Varighet:
Engasjement
Sted:
Nordbyhagen
Søknadsfrist:
12.04.2023

Bioingeniør/ingeniør
Forsknings- og innovasjonsdiv, Akershus universitetssykehus HF

Akershus universitetssykehus arbeider målrettet for å styrke forskningen på alle sine enheter, og har de siste årene arbeidet strategisk med målsetningen om å styrke forskningsstøttetilbudet. Ett av sykehusets hovedmål er å øke antallet kliniske studier som gjennomføres, og vi har de senere år etablert forskningsinfrastruktur som skal understøtte denne målsetningen.

Vi søker nå etter en motivert og engasjert bioingeniør, eller en person med tilsvarende utdannelse, med relevant erfaring innenfor molekylærbiologi og forskning. Det er nødvendig med laboratorieerfaring og ønske om å bidra til forskning på ulike arenaer.

Vi har ledig et 100 % engasjement for 2 år med mulighet for forlengelse. Stillingen er organisert i Forsknings- og innovasjonsdivisjonen, ved Avdeling for forskningsstøtte. Arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være knyttet til arbeid med kliniske studier, og da særlig innen hjerte-karsykdommer. Arbeidet inkluderer oppsett og kjøring av analyser, der man forventes å arbeid med etablerte analyser og plattformer, samt mer tidlig-fase forsknings-relaterte analyser og plattformer. I samarbeid med firmaet CardiNor AS, har det blitt utviklet en ny ELISA-basert analysemetode for graninproteinet secretoneurin. Analysemetoden har nylig blitt CE-merket og kan dermed brukes på kliniske prøver. Arbeidet vil inkludere kjøring av prøver med denne ELISA-baserte analysemetoden. Det vil også inngå direkte pasientrettet arbeid i stillingen. Oppgavene vil da være å snakke med pasienter, hente inn pasientopplysninger og ta blodprøver, samt prosessere disse. Det vil være arbeidsoppgaver relatert til utvikling, drift og forvaltning av biomateriale i biobank, da også bruk av ebiobank - et sporingssystem for forskningsbiobanker.

Videre vil du delta i oppbygging og utvikling av forskningsinfrastruktur for å øke kapasitet og gjennomføring av kliniske studier på hele Ahus, samt styrke sykehuset som et attraktivt sted å gjennomføre klinisk forskning. Miljøet er ledende innen kliniske studier og biomarkører, og drifter nå NorTrials Cardiovascular, Senter for pragmatiske studier og K. G. Jebsen Center for Cardiac Biomarkers i samarbeid med andre divisjoner på sykehuset og Universitet i Oslo.

Du vil jobbe sammen med forskningskoordinatorer, forskere og annet personell på tvers av fagmiljøer, samt øvrige forskningsrådgivere og medarbeidere i Avdeling for forskningsstøtte. Akershus universitetssykehus HF har virksomhet på flere lokasjoner og du må forvente å arbeide på flere av disse, men hovedsakelig på Nordbyhagen og Gardermoen. Det kan også bli noe arbeid hos samarbeidende enheter og sykehus.

Vi kan tilby deg jobb i et miljø med tverrfaglig kompetanse og et kreativt og godt arbeidsmiljø. Du vil få gode kollegaer som støttespillere, og varierte og faglige arbeidsoppgaver der du kan utvikle din egen kompetanse. Personlig egnethet til å kunne lykkes i denne stillingen opp mot forskning vil bli tillagt stor vekt.

Arbeidsoppgaver

 • Analysere prøver ved ELISA (enzyme-linked immonoassay)
 • Diverse laboratoriearbeid, analyser og assay
 • Blodprøvetaking innenfor kliniske studier, inkludert prosessering, merking og lagring
 • Drift, utvikling og forvaltning av biobank/ebiobank
 • Andre arbeidsoppgaver knyttet til generell forskningsstøtte må påberegne

Kvalifikasjoner

 • Bioingeniør med norsk autorisasjon eller annen utdanning med relevant kompetanse (bioteknologi, molekylærbiologi, biomedisin)
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Beherske generelt laboratoriearbeid
 • Beherske norsk eller annet skandinavisk språk fullt ut skriftlig og muntlig
 • Gode engelskkunnskaper

Utdanningsretning

 • Bioingeniør eller annen utdanning med relevant kompetanse. Minimum Bachelornivå

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Du er positiv, lærevillig og fleksibel med tanke på arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Du handler på initiativ og jobber løsningsorientert og effektivt
 • Du er strukturert og selvstendig med evne til å planlegge, koordinere og følge opp
 • Du er nøyaktig
 • Evne til å arbeide med flere oppgaver samtidig og god arbeidskapasitet
 • Du trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå og et universitetssykehus i utvikling
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og mulighet til å påvirke utviklingen ved et universitetssykehus
 • Et trivelig arbeidsmiljø med engasjerte ansatte
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder Karin Anne Vassbakk, tlf. 67968778
 • Koordinator og ingeniør Sara Marie Engelsvold Bakkan, epost: sara.marie.engelsvold.bakkan@ahus.no, mobil 994 69 710
 • Rådgiver Nina Viksløkken Ødegård, epost: Nina.Vikslokken.Odegard@ahus.no, mobil 915 91 613

Se annonsen i webcruiter.no

Søk på stillingen

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
Vi har et raskt voksende forskningsmiljø på et høyt internasjonalt nivå som understøtter utviklingen av prioriterte medisinske og helsefaglige satsningsområder. Det er god tilgang til forskningsstøtte bl.a. innen forskningsadministrasjon, bibliotek, statistikk, kliniske studier, biobank, personvern og innovasjon. Forskningen skjer i nært samarbeid med Universitetet i Oslo, som har bygget opp et bredt utrustet forskningslaboratorium (EpiGen).

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon