Bioingeniører, Vestre Viken, seksjon Kongsberg

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniører, Vestre Viken, seksjon Kongsberg

Varighet:
Fast og vikariat
Sted:
Kongsberg
Søknadsfrist:
19.08.2022

Bioingeniører
MBK-KS Seksjon Kongsberg, Vestre Viken

Vi har ledig fast stilling og svangerskapsvikariat for bioingeniører

Fast stilling ledig fra 01.10.22 og svangerskapsvikariat ledig fra 26.09.22 til 01.09.23.

Seksjonen er akkreditert med et høyt faglig og aktivt miljø.

Seksjonen består av både medisinsk biokjemi med klinisk kjemi, hematologi, koagulasjon, og Blodbank med tapping av fullblod, plasmaferese og immunhematologi.

Vi har en moderne instrumentpark og har høy aktivitet. Vi betjener både sykehusets pasienter og primærhelsetjenesten i vårt område. Vi utfører årlig ca. 1,2 millioner analyser, og ca. 1800 blodtappinger i året. Det er felles personale på medisinsk biokjemi og blodbank. Alle ansatte deltar i rutinearbeid og man rullerer mellom de ulike fagområder.

Alle deltar i turnus med arbeid hver 4. helg, etter opplæringsperioden.

Arbeidsoppgaver

Bioingeniør jobber på alle fagområder i laboratoriet og rullerer mellom ulike fagområder i løpet av uken.

Den som vil jobbe hos oss vil oppleve spennende og varierte arbeidsdager. Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene gjennom uken og du vil jobbe både på medisinsk biokjemi og blodbank vekselvis.

Stillingene inngår i laboratoriets vaktturnus med følgende arbeidsoppgaver:

 • Klinisk kjemiske analyser
 • Blodprøvetaking
 • Hematologianalyser
 • Koagulasjonsanalyser
 • Immunhematologi med blodtyping/screening og blodtransfusjon
 • Tapping

Kvalifikasjoner

 • Autorisert bioingeniør

Personlige egenskaper

 • Nøyaktig og pålitelig
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives i ett hektisk arbeidsmiljø og takler ett stort arbeidspress i perioder
 • Personlig egnethet
 • Gode norskkunnskaper

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer i ett hektisk og trivelig arbeidsmiljø
 • Du får opplæring i både blodbank og medisinsk biokjemi.
 • Du betjener våre instrumenter, vurderer blodprøvesvar, analyser prøver på immunhematologi og setter opp blod, samt deltar på blodprøvetaking.
 • Opplæring på alle fagområder, før man begynner å jobbe i turnus
 • Jobbrotasjon og internundervisning

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder Grete Førlie, tlf. 32 725635, mobil 45478136

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre. Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!