Bioingeniør/ Cytodiagnostiker/ Ingeniør, Sykehuset Innlandet HF

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør/ Cytodiagnostiker/ Ingeniør, Sykehuset Innlandet HF

Varighet:
Vikariater
Sted:
Lillehammer
Søknadsfrist:
06.10.2022

Bioingeniør/ Cytodiagnostiker/ Ingeniør
Patologi, Lillehammer, Sykehuset Innlandet HF

Lillehammer er en by ved enden av Mjøsa med stabilt innlandsvær. Byen har umiddelbar nærhet til natur med gode turmuligheter til fots, på sykkel eller med ski på beina vinterstid. I tillegg finnes et bredt kulturtilbud.

Avdeling for patologi har ca. 45 ansatte. Vi er lokalisert på Lillehammer og betjener alle sykehusene i Sykehuset Innlandet, og store deler av primærhelsetjenesten i Innlandet fylke.

Vi har ledig 2 vikariater med mulig forlengelse:

 • 100 % vikariat som bioingeniør/ingeniør fra snarest til 08.02.23
 • 100 % vikariat som cytodiagnostiker/bioingeniør/ingeniør fra 14.10.22 til 20.07.23

Hvis du ønsker å være i et fagområde som er i stor utvikling, og du trives i et aktivt og travelt miljø, er dette riktig stilling for deg.

Avdelingen har et godt arbeidsmiljø, og har stort fokus på faglig kompetanse og kvalitet.

Hvis det blir flere ledige stillinger innen søknadsfristen, vil det bli vurdert å ansette fra samme søkermasse.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i rutinearbeid ved histologisk seksjon, som består av beskjæring, støping, snitting og farging av vevsprøver, og/eller rutinearbeid ved cytologisk seksjon.
 • Oppgavene består av både betjening av ulike maskiner og manuelt arbeid.

Kvalifikasjoner

 • For å bli ansatt som cytodiagnostiker stilles det krav om offentlig godkjent/autorisert bioingeniør, som har fullført videreutdanning i klinisk cytologi (30 studiepoeng).
 • Arbeidserfaring fra patologi/histologi/cytologi er ønskelig, men andre kan komme i betraktning.
 • Må beherske skandinavisk godt, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Avdelingen har høy faglig aktivitet med stor prøvemengde, og søker derfor motivert og initiativrik medarbeider.
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også i team.
 • Bidra aktivt til å opprettholde et godt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel, løsningsorientert og endringsvillig.
 • Stor arbeidskapasitet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Være ansvarsbevisst og nøyaktig.
 • Trives i et aktivt og travelt miljø.

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Et bredt og spennende fagmiljø på avdelingen.
 • Dyktige og hjelpsomme kolleger.
 • Dagtidsarbeid, fri helger og helligdager.
 • Muligheter for mange aktiviteter og medlemsfordeler gjennom et aktivt bedriftsidrettslag.
 • Meget gode pensjonsordninger for tiden i KLP.
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.
 • Det er mulig å leie bolig gjennom sykehuset.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova §25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp søkerlista. Søkeren vil i tilfellet bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder Vigdis Øyen, tlf. 612 72633, e-post: vigdis.oyen@sykehuset-innlandet.no

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet.

Divisjon Medisinsk service består av laboratoriespesialitetene medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi, blodbank (immunologi og transfusjonsmedisin) og patologi. Noklus er organisert i vår divisjon. Laboratoriefagene analyserer ca. 9,6 millioner analyser per år.