Bioingeniør

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør

Varighet:
Fast
Sted:
Sørlandet sykehus, Kristiansand
Søknadsfrist:
12.05.2021

Bioingeniør

Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Enhet for bakteriologi, Kristiansand

Avdeling for medisinsk mikrobiologi (MedMik) søker etter bioingeniør i 100 % fast stilling fra 16.08.2021 eller etter avtale.

Avdelingen har noe over 40 ansatte; bioingeniører, teknikere, merkantilt personell, leger og forsker. Vi har to diagnostiske enheter; bakteriologi og infeksjonsimmunologi inkl. molekylær diagnostikk.

Avdelingen utfører mikrobiologisk diagnostikk for de tre sykehusene i Sørlandet sykehus HF og for eksterne rekvirenter i Agder. Vi har nasjonal referansefunksjon for Borrelia, og er akkreditert etter NS-EN ISO 15189.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Du blir ansatt med arbeidssted p.t. i Enhet for bakteriologi, og vil utføre bla.
 1. mottak og registrering av bakteriologiske prøver
 2. dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse av bakterier og sopp
 3. ev. produksjon av dyrkningsmedier og andre reagenser substratlab.
 • Eksempler på teknikker som brukes er identifikasjon med massespektrometri (Maldi-Tof), biokjemiske tester ev. agglutinasjon og resistensbestemmelse ved agardiffusjon eller MIC-bestemmelse på Vitek 2.
 • Vi gjør også noe hurtigdiagnostikk, både immunkromatografi og PCR.
 • Bioingeniørene i enheten jobber svært selvstendig og variert og rullerer mellom de forskjellige arbeidspostene. Diagnostikken og utsvaringen gjøres selvstendig, ev. med vurdering fra lege.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som bioingeniør
 • Erfaring fra laboratoriearbeid er ønskelig
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Høy arbeidsmoral
 • Må kunne organisere egen arbeidshverdag og jobbe selvstendig
 • Være faglig interessert
 • Være initiativrik, fleksibel og ansvarsbevisst
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges i stor grad

Vi tilbyr

 • Et hyggelig, tverrfaglig miljø
 • Utfordrende og variert arbeid
 • En arbeidsplass med inkluderende arbeidslivsavtale (IA-avtale)
 • Bedriftsidrettslag med variert tilbud
 • Pensjonsordning gjennom KLP

Kontaktinformasjon

Sissel Francke, enhetsleder bakteriologi, tlf. 907 23 765

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

- Trygghet når du trenger det mest

Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook