Bioingeniør, Sykehuset Telemark Skien

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør, Sykehuset Telemark Skien

Varighet:
Fast, vikariat - 4 stillinger
Sted:
Sykehuset Telemark, Skien
Søknadsfrist:
01.03.2024

Bioingeniører

Seksjon med. Biokjemi og blodbank Skien, Sykehuset Telemark HF

Seksjon for medisinsk biokjemi og blodbank, Skien, er organisert i Avdeling for laboratoriemedisin. Avdelingen er akkreditert.

Det skal ansettes bioingeniører i to faste stillinger og i to svangerskapsvikariat. Vikariatene går fra 1.mars 2024 - 31.desember 2024 og 1.juni 2024 til 1.mars 2025.

Skien ligger i Telemark som ofte blir kalt et Norge i miniatyr. Her er det kort vei til sjø og fjell, og det er fortsatt lavere boligpriser sammenlignet med andre fylker på Østlandet. Telemark har et stor mangfold av aktiviteter året rundt som passer alle aldere.

Arbeidsoppgaver

 • Varierte arbeidsoppgaver innen preanalyse, medisinsk biokjemi, hurtigdiagnostikk innen mikrobiologi og blodbank
 • Stillingene inngår p.t.i turnus med helgevakt

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som bioingeniør
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre
 • Fleksibel
 • Faglig interessert og tar ansvar for egen læring
 • Serviceinnstilt, strukturert og ansvarsbevisst
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • Opplæring og veiledning
 • Studietid og internundervisning
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår. Se KLP (www.klp.no/pensjon)

Kontaktinformasjon

 • Ruth Line Heskestad Anthonsen, Seksjonsleder, Telefon: 452 99 687
 • Tone Pahr Standal, Seksjonsleder, Telefon: 35 00 42 57

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 170 000 innbyggere i Telemark. Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark.
Sykehuset har om lag 3 000 årsverk.

Sykehuset Telemark ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss. Dette gjelder uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn, eller dersom du har hatt opphold i arbeidslivet («hull i CV`en»).

Les mer om oss på www.sthf.no

Medisinsk serviceklinikk består av fem avdelinger; arbeidsmedisin, fertilitet, radiologi, laboratoriemedisin med blodbank og patologi. Disse dekker et bredt spekter av klinisk diagnostikk og behandling. Vi har regionsfunksjoner i Helse Sør-Øst innen medisinsk genetikk, arbeidsmedisin og fertilitetsbehandling. Klinikken har om lag 300 årsverk og har en betydelig forskningsaktivitet.