Bioingeniør og helsesekretær, Sykehuset Innlandet

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør og helsesekretær, Sykehuset Innlandet

Varighet:
Deltid, heltid, vikariat, fast
Sted:
Lillehammer
Søknadsfrist:
31.05.2023

Bioingeniør og helsesekretær

Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi, Lillehammer, Sykehuset Innlandet HF

Som bioingeniør hos oss på blodbank og medisinsk biokjemi Lillehammer får du en variert og spennende hverdag. Vi utfører oppgaver som blodprøvetaking, tapping av blodgivere, immunhematologi, produksjon av blodprodukter, immunhematologi, hematologi, koagulasjon, klinisk kjemi, blodgass, preanalyse og urinanalyser. Vi utfører hurtigtester for blant annet korona, malaria, pneumokokker, hcg, monospot og rus. Bioingeniør deltar i tredelt turnus med dag, kveld, natt og helg.

Helsesekretær kan hos oss blant annet utføre oppgaver som blodprøvetaking på poliklinikk og på sengeavdelinger, tapping av givere, hurtigtester og urinanalyser. Helsesekretær kan inngå i turnus med dag, kveld og helg.

Blodbank og medisinsk biokjemi på Lillehammer har ledig fast stilling for bioingeniør og vikariat for helsesekretær. Vi har 43 stillinger, fordelt på overbioingeniører, fagbioingeniører, bioingeniører og helsesekretærer. Seksjonen har to turnuser. En turnus dekker vakter på blodbank og en turnus dekker vakter på medisinsk biokjemi. Begge turnusene er tredelt, med arbeid hver tredje helg. Det samarbeides godt og det blir benyttet felles vaktrom på kveld, natt og helg.

Blodbanken på Lillehammer har ansvar for all produksjon og distribusjon av blodprodukter, samt analysering av all immunologi og svangerskapsimmunologi i innlandet. I tillegg bistår blodbanken på Lillehammer de andre blodbankene i sykehuset innlandet med nødvendig faglige vurderinger. Medisinsk biokjemi Lillehammer utfører alle proteinanalyser i innlandet.

I Sykehuset Innlandet er blodbank og medisinsk biokjemi organisert i en avdeling, på tvers av geografi. Det benyttes felles prosedyrer og maskinparken er lik. Legene innen blodbank og medisinsk biokjemi har sine kontorer på Lillehammer. Innen laboratoriefagene har vi på Lillehammer, i tillegg til seksjon for blodbank og medisinsk biokjemi, avdeling for patologi og avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Sykehuset på Lillehammer har pasientgrupper innen medisin, infeksjon, nevrologi, kirurgi, gynekologi, føde, barsel, nyfødtintensiv og barn. Det er et godt tverrfaglig samarbeid på tvers av faggrupper og profesjoner. Bioingeniøren inngår naturlig i flere team for å sikre god og rask pasientbehandling.

Lillehammer er en livlig by med stabilt innlandsklima. Byen har et rikt kulturliv med flere festivaler innen musikk, stand-up og litteratur. Byen har mange idrettsarrangement, både for mosjonister og for aktive utøvere på høyere nivå. Det er gode turmuligheter til fots, på sykkel og på vinteren med truger, ski eller skøyter når Mjøsa er islagt.

Skulle det innen søknadsfristens utløp bli mer ledig for bioingeniør eller helsesekretær på seksjonen, vil det vurderes å ansette fra samme søkermasse.

Er du bioingeniør, helsesekretær eller 3.års-bioingeniørstudent som ønsker å jobbe innen fagene blodbank eller medisinsk biokjemi, oppfordres du til å søke.

Kopi av relevant utdanning og attester skal legges ved søknaden i webcruiter.

Arbeidsoppgaver

 • Analysering, vurdering og validering av analyser.
 • Vedlikehold og drift av analyseinstrumenter.
 • Preanalytisk arbeid med blant annet prøvetaking.
 • Delta i tredelt turnus, med arbeid dag, kveld, natt og hver tredje helg.
 • Arbeidet er variert og ingen vakter er helt like.

Kvalifikasjoner

 • Søker til bioingeniørstilling må ha godkjent autorisasjon som bioingeniør
 • Søker til helsesekretærstilling må ha godkjent autorisasjon som helsesekretær.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Erfaring fra blodbank eller medisinsk biokjemi er en fordel, men full opplæring vil bli gitt.
 • Erfaring med pasientkontakt er en fordel, men full opplæring vil bli gitt.
 • 3.års-bioingeniørstudenter oppfordres til å søke.

Personlige egenskaper

 • Må kunne jobbe både selvstendig og som del av et team.
 • Løsningsorientert, tilpassingsdyktig og serviceinnstilt.
 • Evne og vilje til å sette pasienten i fokus.
 • Ønske og vilje til å bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø for alle ansatte.

Vi tilbyr

 • Mange gode kollegaer som ønsker deg med på laget
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Deltakelse i team som utgjør en forskjell for den enkelte pasient
 • Bioingeniører som flytter til Lillehammer tilbys 4 mnd. fri overgangsbolig. Det vil være mulig å leie boligen videre for egen regning etter 4 mnd. perioden.
 • Sykehuset Innlandet har et svært aktivt bedriftsidrettslag. Her er tilbud for enhver smak. Eksempler på tilbudet er sangkor, håndball, yoga, padel, fotball, spinning, fjellturgruppe, luftgevær skyting, innebandy, løping, kurs i GPS og kartbruk og så videre. Bedriftsidrettslaget disponerer mye utstyr som kan lånes av medlemmene.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Astrid Gording, Seksjonsleder, Telefon: 995 01 199

Hanne Grete Jøingsli, Overbioingeniør, Telefon: 900 69 359

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet.

Divisjon Medisinsk service består av laboratoriespesialitetene medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi, blodbank (immunologi og transfusjonsmedisin) og patologi. Noklus er organisert i vår divisjon. Laboratoriefagene analyserer ca. 9,6 millioner analyser per år.