Bioingeniør LHM Patologi, Sykehuset Innlandet

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør LHM Patologi, Sykehuset Innlandet

Varighet:
Fast
Sted:
Lillehammer
Søknadsfrist:
19.11.2019

Bioingeniør
LHM PATOLOGI , Sykehuset Innlandet HF

Avdeling for patologi, seksjon for histologi har ledig to faste stillinger som bioingeniør i 100 % fra 2. januar 2020.

Avdelingen har ca. 40 ansatte. Vi betjener alle sykehusene i Sykehuset Innlandet, og store deler av primærhelsetjenesten i Hedmark og Oppland.

Vi er en avdeling i vekst med et godt arbeidsmiljø, og har stort fokus på faglig kompetanse og kvalitet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet består i hovedsak av å delta i de daglige rutiner ved seksjon for histologi, som blant annet består av makrobeskjæring/vevspreparering, mikrotomarbeid og histokjemiske farginger. I tillegg må de ansatte også delta i utviklingsprosesser ved avdelingen.

I den ene stillingen vil det også være oppgaver ved cytologilaboratoriet i en liten del av stillingen. Her vil oppgavene være å framstille ulike celleprøver til mikroskopering.

Avdelingen har høy faglig aktivitet, og vi søker derfor motiverte og initiativrike medarbeidere.

Kvalifikasjoner

 • Bioingeniør med norsk autorisasjon, men andre kan komme i betraktning.
 • Erfaring fra histologi er ønskelig, men ikke et krav.
 • Faglig engasjement og dyktighet.
 • Jobber godt selvstendig og i team, og bidrar til godt samarbeid og fellesskap.
 • Er fleksibel og endringsvillig.
 • Tåler høyt arbeidspress i perioder.
 • Er nøyaktig og jobber effektivt og systematisk.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Må trives i et tverrfaglig miljø

Personlige egenskaper

 • Ønskelig med erfaring og kompetanse innen histologi, men dette er ikke et krav.
 • Må beherske skandinavisk godt både skriftlig og muntlig.
 • Det er viktig å være fleksibel, løsningsorientert og endringsvillig.
 • Stor arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet
 • En god porsjon humor

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Et bredt og spennende fagmiljø på avdelingen.
 • Dyktige og hjelpsomme kolleger.
 • Moderne lokaler og fasiliteter ved avdelingen.
 • Muligheter for mange aktiviteter og medlemsfordeler gjennom et aktivt bedriftsidrettslag.
 • Meget gode pensjonsordninger for tiden i KLP.
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.

Kontaktinfo

 • Sjefbioingeniør Jorunn Nordlunde Bossum, tlf. 61 27 26 33. E-post: Jorunn.Nordlunde.Bossum@sykhuset-innlandet.no

Annonse på webcruiter.no

Søk på stillingen

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Medisinsk service består av laboratoriespesialitetene medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi, blodbank (immunologi og transfusjonsmedisin) og patologi, avdeling medisinsk teknologi (MTA) og behandlingshjelpemidler. Noklus er organisert i vår divisjon. Laboratoriefagene analyserer ca. 9,6 millioner analyser per år.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.