Bioingeniør IKT

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør IKT

Varighet:
Fast
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
04.06.2023

Bioingeniør med spesialansvar IKT
Klinikk for medisinsk service, Diakonhjemmet Sykehus

Ved Avdeling for medisinsk biokjemi er det ledig nyopprettet fast 100 % dagstilling som bioingeniør med spesialansvar innenfor IKT.

Avdeling for medisinsk biokjemi har en moderne analysepark med automasjonslinje. Avdelingen har 35 ansatte og utfører ca. 1,7 millioner analyser per år. Avdelingen er organisert i fem seksjoner, med hver sin fagansvarlige bioingeniør som faglig leder. Avdeling for medisinsk biokjemi er akkreditert i henhold til ISO/EN 15189. Vi legger stor vekt på kvalitetssikring gjennom grundig opplæring av nyansatte, rullering av arbeidsoppgaver og vedlikehold av kompetanse. Vi legger til rette for videreutdanning og har stor vekt på faglig utvikling. Vi har et arbeidsmiljø som er inkluderende og med engasjerte medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Være involvert i avdelingens prosjekter som berører IKT
 • Være stedfortreder for fagansvarlig bioingeniør IKT
 • Være kontaktperson innen IKT på avdelingen
 • Være en del av forvaltningsteam som er ansvarlig for sikker og stabil drift av IKT systemer
 • Bistå oppdragsgiverne våre ved eventuelle feil
 • Delta aktivt i avdelingens utviklings- og strategiarbeid
 • Delta i avdelingens rutinearbeid som innebærer blodprøvetaking, preanalytisk arbeid, analysearbeid innen klinisk kjemi/immunkjemi, hematologi, koagulasjon, blodbank og urinanalyse.
 • Være faglig aktiv, og inspirere og motivere kolleger til faglig fordypning
 • Opplæring og veiledning av laboratoriets ansatte, sykehusets ansatte og bioingeniørstudenter

Krav til utdannelse

 • Autorisert bioingeniør
 • Relevant videreutdanning innen IKT kan være en fordel
 • Kjennskap til laboratoriesystemet Swisslab kan være en fordel
 • Erfaring innen fagfeltet medisinsk biokjemi er ønskelig
 • Kjennskap til kvalitetssystemer er ønskelig

Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke
uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Følgende kvalifikasjoner/egenskaper blir vektlagt

 • Stor grad av interesse for arbeid med IKT
 • IT-kompetanse og teknologisk forståelse
 • Strukturert, positiv, samarbeidsvillig, lyttende, kreativ og nytenkende
 • Initiativtaker med gode samarbeidsevner
 • Tåle høyt arbeidstempo
 • Ha evne til å jobbe selvstendig, ta ansvar og se løsninger
 • Verdsette pasientkontakt
 • Personlig egnethet vektlegges ved ansettelse
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig er en forutsetning
 • For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse

Vi tilbyr

 • Årslønn er f.o.m. kr. 498 000 t.o.m.: kr. 575 700 i 1/1 stilling. Det gis kr. 25.000,- i tillegg for spesialistgodkjenning og kr. 41.200,- i tillegg for mastergrad.
 • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.

Tiltredelse etter avtale

Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober, kantine og treningssenter.

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.

Kontaktinformasjon

 • May-Britt Solem, avdelingsleder, telefon 938 26 787
 • Lise Kristensen, enhetsleder, telefon 975 43 203

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 145 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. Se www.diakonhjemmetsykehus.no.