Bioingeniør 2 x 100 prosent fast

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør 2 x 100 prosent fast

Varighet:
Fast, 2 stillinger
Sted:
Tynset
Søknadsfrist:
30.04.2024

Bioingeniør 2 x 100% fast

Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi, Tynset

«Sykehuset Innlandet Tynset er akuttsjukehuset i Fjellregionen og har et opptaksområde på ca 25.000 innbyggere. Det medisinske tilbudet omfatter flere spesialiteter i indremedisin, kirurgi og ortopedi, samt jordmorstyrt fødestue. Bildediagnositikk består av vanlig røntgen, ultralyd, CT og MR. Et bredt tilbud innen klinisk-kjemisk virksomhet, inkludert blodbank. Faglig er det et tett samarbeid med øvrige divisjoner i Sykehuset Innlandet, samt med St Olavs Hospital. Innenfor opptaksområdet er det også prehospitale tjenester, DPS og BUP. Det er flere avtalespesialisthjemler lokalisert til Tynset. Sjukehusets nærhet til hovedkommunikasjonslinjer (tog, RV 3, flyplass på Røros) er en styrke. Tynset er senter for utdanning med flere grunnskoler, ny videregående skole og mange tilbud fra høgskolene. Fjellregionen har rike rekreasjonsmuligheter i form av friluftsliv og organisasjonsarbeid.»

Stillingen er en turnusstilling med vakter 24/7 gjennom uka og vakter hver 3.helg.

Bioingeniørstudenter på 3 året oppfordres til å søke.

Søkere vil bli kontaktet fortløpende. Oppgi ønsket stillingsprosent.

Det er ønskelig at kopi av relevant utdanning, tjenesteattester og 2 referaser derav siste arbeidsgiver legges ved søknaden .

Arbeidsoppgaver

Blodprøvetaking av inneliggende og polikliniske pasienter samt prøver av pasienter i akuttmottak og nyfødte på fødestua. Bioingeniørene er alene på vakt og må følgelig beherske fagområdene pre-analyse, klinisk kjemi, hematologi, koagulasjon, blodgass, tapping og produksjon og immunhematologi. På dagtid roterer en mellom ulike arbeidsstasjoner slik at en skal ha mulighet til å holde seg oppdatert. Vi tar også imot prøver fra flere legekontor i regionen til analysering og noe videreforsendelse.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert bioingeniør
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
 • Erfaring fra både blodbank og medisinsk biokjemi.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Robust
 • Ansvarsbevisst
 • Nøyaktig
 • Selvstendig
 • Trives med omstilling
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP
 • En spennende arbeidsplass i utvikling.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Malene Salbu, Seksjonsleder, Telefon: 418 44 501

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Medisinsk service består av laboratoriespesialitetene medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi, blodbank (immunologi og transfusjonsmedisin) og patologi, avdeling medisinsk teknologi (MTA) og behandlingshjelpemidler. Noklus er organisert i vår divisjon. Laboratoriefagene analyserer ca. 9,6 millioner analyser per år.