Autorisert sykepleier / bioingeniør

Tilbake til ledige stillinger

Autorisert sykepleier / bioingeniør

Varighet:
Fast, vikariat
Sted:
Akershus universitetssykehus
Søknadsfrist:
20.09.2021

Autorisert sykepleier / bioingeniør

IMT pasientbehandling, Akershus universitetssykehus HF

Vi søker etter engasjerte og autoriserte sykepleier/bioingeniør i 100 % stilling til seksjon for blodbanksekretariat og pasientbehandling på Nordbyhagen.

Ønsker du å jobbe med både pasienter og blodgivere så har vi 2 interessante stillinger å tilby. Vi lyser nå ut 1 fast stilling og 1 vikariat i 1 år .

Seksjonen har ansvar for terapeutisk tapping og aferese (TPE-plasmautskifting) av pasienter med forskjellige hematologiske diagnoser som Hemokromatose, Polycytemier, LDL (Hyperlipidemi), Red Blood Cell Exchange (RBCX) og leukaferese. Pasienter med disse hematologiske diagnoser kan ha behov for akutt TPE, derfor inngår stillingene i en turnus med beredskapsvakter hver 4. helg. Det er et tett samarbeid med blodgiving derfor inngår i samme turnus også kveldsvakter for tapping av blodgivere på Nordbyhagen og eksterne tappestasjoner.

Immunologi og transfusjonsmedisin (IMTRA) ivareta oppgaver på Nordbyhagen og har ute lokasjoner på Lillestrøm, Gardermoen, Kongsvinger og Ski. Avdelingen har følgende hovedarbeidsområder: pretransfusjonsanalyser, antistoffutredning, tapping av blodgivere, produksjon av blodkomponenter og pasientbehandling med terapeutisk tapping og aferese (TPE-Plasmautskifting). Avdeling har det medisinsk faglige ansvaret for generell immunologi. I tillegg utføres det blodprøvetaking av pasienter ved utelokasjonene Gardermoen og Blodgiving Ski. Avdelingen er akkreditert ihht ISO 15189.

Utover det ivareta seksjonen oppgaver som verving, innkalling og booking av blodgivere samt merkantile oppgaver.

Hvis dette høres spennende ut ser vi frem til å bli bedre kjent med deg!

Arbeidsoppgaver

 • Samtale med pasienter forut for venesectiobehandling
 • Terapeutisk tapping (venesectio) av pasienter
 • Terapeutisk aferese (TPE-plasmautskifting) av pasienter
 • Intervju og tapping av blodgivere
 • Plasma- og Trombaferesetappinger av blodgivere
 • Turnus med bakvakt hver 4. helg og enkelte kveldsvakter i ukedagene

Kvalifikasjoner

 • Autorisert bioingeniør/ sykepleier
 • Må ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Arbeidserfaring fra sykehus er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Engasjert og fleksibel
 • Serviceinnstilt, robust og ha godt humør
 • Evne til å jobbe effektivt , strukturere og nøyaktig i en travel arbeidshverdag
 • Jobber godt i et team
 • Trives med å ta selvstendige vurderinger og avgjørelser
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierende arbeidsoppgaver
 • Hyggelige kollegaer som samarbeider godt på tvers av seksjonene
 • Et godt arbeidsmiljø med mulighet for faglig utvikling og kompetanseheving
 • Individuell opplæring/ veiledning
 • Gode velferdstilbud til ansatte: hytteutleie, kino- og teaterbilletter, gode tilbud på turermm
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentralt beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei til Oslo

Kontaktinformasjon

Antje Günther, seksjonsleder, tlf. 994 82 907

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Diagnostikk og teknologidivisjonen har ansvaret for diagnostiske tjenester innenfor alle laboratoriespesifikke områder og bildediagnostikk, samt smittevern, medisinsk teknikk, e-helse og behandlingshjelpemidler.

Divisjonen byr på spennende fagoppgaver med forsknings- og utviklingsmuligheter i et moderne og ekspansivt sykehus.