Assisterende seksjonsleder, Ahus

Tilbake til ledige stillinger

Assisterende seksjonsleder, Ahus

Varighet:
Fast
Sted:
Nordbyhagen
Søknadsfrist:
01.12.2020

Assisterende seksjonsleder Genteknologisk seksjon
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, Akershus universitetssykehus HF

Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi består av åtte seksjoner: Genteknologi, Prøvemottak, Prøvetaking, Klinisk kjemi, Hematologi, koagulasjon og flowcytometri, Immunologi, Kongsvinger medisinsk biokjemi og blodbank, og Medisinske fag, forskning og utvikling.

Avdelingen har totalt 160 ansatte og utfører 7,6 millioner analyser i året. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med høyt faglig nivå. Avdelingen er akkreditert iht. ISO/EN 15189.
Genteknologi utvikler og utfører rutineanalyser for alle laboratoriespesialitetene; mikrobiologi, patologi, immunologi og transfusjonsmedisin og medisinsk biokjemi.
Seksjonen benytter molekylærbiologiske teknikker for påvisning av sykdomsfremkallende agens eller varianter i det humane genom.

Alle søkere bes søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • I forbindelse med den pågående pandemien er det behov for en assisterende seksjonsleder på Genteknologisk seksjon.
 • Den som blir ansatt må samarbeide tett med seksjonsleder på seksjonen for å bistå denne med oppgaver knyttet til oppfølging av de ansatte på seksjonen, personellplanlegging, administrative oppgaver og fagutvikling.
 • Det må påregnes arbeid utover normal arbeidstid under den pågående pandemien.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert bioingeniør eller utdanning ved universitet/høyskole innen molekylærbiologi
 • Erfaring fra molekylærbiologisk diagnostikk er ønskelig.
 • Erfaring fra automatiserte laboratoriesystemer er en fordel.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Må være imøtekommende og serviceinnstilt
 • Må kunne effektivt organisere egen arbeidsdag og jobbe på selvstendig grunnlag
 • Må beherske norsk meget godt både muntlig og skriftlig
 • Fleksibel og endringsvillig
 • Høy faglig interesse
 • Ansvarsbevisst og samarbeidsvillig
 • Tåle stress uten å miste oversikten

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå med faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter mm.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder Kariann Vangen Frøystein, mobil 95335980

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon for diagnostikk og teknologi har ansvaret for diagnostiske tjenester innenfor alle laboratoriespesifikke områder, bildediagnostikk, smittevern og medisinsk teknikk, e-helse og behandlingshjelpemidler. Divisjonen byr på spennende fagoppgaver med forsknings- og utviklingsmuligheter i et moderne og ekspansivt sykehus.