Nye blodgiverregler: Menn som har hatt sex med menn er ikke lenger permanent utelukket

Blodgiver illustrasjonsfoto

Nytt spørreskjema for blodgivere blir lansert i forbindelse med endringen av kriteriene for hvem som kan gi blod. Illustrasjonsfoto: Annette Larsen

Aktuelt

Nye blodgiverregler: Menn som har hatt sex med menn er ikke lenger permanent utelukket

Endringen gjelder også for tidligere prostituerte. Samtidig innføres strammere testregime for syfilis.

Publisert

Endret

I juni i fjor varslet Helsedirektoratet at reglene for hvem som kan gi blod skulle endres. 1. april trådte de nye kriteriene i kraft, og blodbankene har nå tre måneder på seg til å implementere dem. Senest 1. juli i år skal praksis være i tråd med de nye reglene i veileder for transfusjonstjenesten i Norge.

Nye grupper kan nå gi blod

Seksuell kontakt mellom menn, eller salg av sex, har tidligere medført permanent utelukkelse fra blodgivning. Nå gjelder i stedet disse reglene:

  • Menn som har eller har hatt seksuell kontakt med menn: Minimum 12 måneders karantene etter siste seksuelle kontakt.
  • Personer som selger eller har solgt seksuelle tjenester: Minimum 12 måneders karantene etter siste seksuelle kontakt.

Det er lagd en egen regel for kvinner som har en fast mannlig partner som har hatt sex med menn. Karantenetiden er 12 måneder fra mannen sist hadde sex med menn.

Potensielle blodgivere med fast seksualpartner som tidligere har solgt sex, må vente til det er gått mer enn 12 måneder siden siste salg av seksuelle tjenester før de kan gi blod.

Utvidet smittetesting

Nytt er også at dersom en person har et opphold i blodgivning på over et halvt år, skal vedkommende testes på nytt for Treponema pallidum antistoff (syfilis) - i tillegg til anti-HBc.

Utvidet testing for syfilis innføres etter anbefaling fra Transfusjonstjenestens kvalitetsråd. Årsaken er økende forekomst av sykdommen - ikke bare blant menn som har sex med menn, men også i befolkningen generelt.

Kvalitetsrådet mener derfor at alle blodgivere bør testes for syfilis hvis de har hatt ny sexpartner. Ny partner medfører alltid et halvt års karantene.

Transfusjonstjenesten i Norge, utgave 7.3, ble publisert 3. april 2017. Veilederen finnes på www.helsedirektoratet.no/transfusjonsmedisin

Stikkord:

Blodgivning